SLUITEN


Op zoek naar iets ?

Zoeken

Al een MM-account ?

Inloggen Wachtwoord vergeten ?

Voer hierna uw e-mail adres in en ontvang een link om uw wachtwoord aan te maken.Je wachtwoord versturen
FR NL

Op zoek naar iets ?


GEAVANCEERDE ZOEKOPTIES >

Nog geen lid van MM ?

mm.be is een freemium site. Om toegang te krijgen tot onze betalende inhoud, moet je een account aanmaken en je abonneren op onze producten.
Account aanmaken

Al een MM-account ?

Wachtwoord vergeten ?

Voer hierna uw e-mail adres in en ontvang een link om uw wachtwoord aan te maken.


Je wachtwoord versturen
close

AI en marketing: wat zijn de mogelijkheden en ambities voor de toekomst?

Donderdag 5 April 2018


AI en marketing: wat zijn de mogelijkheden en ambities voor de toekomst?
Nog maar eens een artikel over artificiële intelligentie, hoor ik je al zeggen. En inderdaad, van de grootste optimisten tot de ergste pessimisten, iedereen doet zijn zegje over dit onderwerp. Maar wat is er nu echt van aan? Welke mogelijkheden zijn op dit moment beschikbaar en hoe zal dit in de loop van de volgende jaren evolueren. Analyse en standpunt van Damien D’Ostuni, Innovation & Activation Expert bij Wavemaker die onlangs een MIT-opleiding over de kwestie volgde.
 
Laat ons er eerst de definitie van de term Artificial Intelligence volgens het MIT bijnemen: Het vermogen van een machine (software) om te denken, waar te nemen en te handelen, hetzij door een probleem op te lossen, hetzij door een product te creëren dat waarde heeft volgens een of meerdere culturele parameters.
 
Ik ga hier geen geschiedenisles geven over AI dat al ontstond in de jaren ‘50. Het volstaat te weten dat de reden waarom dit topic de laatste maanden zo op het voorplan staat, vooral te danken is aan het feit dat de processoren van vandaag makkelijk in staat zijn de hoeveelheid data (big data) te analyseren die in de loop van de laatste jaren verzameld is.
 
Je bent vast en zeker al met AI in aanraking gekomen in een van volgende verschijningsvormen: Voice assistant, Chatbot, Smartspeaker of Robot. Deze vormen van AI zijn van het type ‘Narrow AI’. Dit wil zeggen dat ze slechts één specifiek probleem kunnen oplossen, zoals schaken, fraude opsporen of een product bedienen. Het tweede type ‘General AI’ zal er pas over een tiental jaar zijn. Hiermee zullen toestellen in staat zijn autonoom verschillende soorten problemen op te lossen, zoals mensen dat doen. Met de oplossingen die vandaag reeds bestaan, is al een grote sprong voorwaarts genomen in de verschillende toepassingsgebieden van AI.
 
Machine learning
 

Een eerste toepassingsgebied is machine learning. In dit vakgebied tracht men software te ontwikkelen, te begrijpen en te gebruiken die leert uit ervaring (dat wil zeggen uit gegevens) om hieruit modellen, voorspellingen of controles te halen.
 
Door de koopgewoontes van consumenten te analyseren is Paypal in staat aankopen te detecteren die van dit model afwijken en die dus op fraude kunnen wijzen. En dat allemaal dankzij machine learning.
 
Machine learning als technologie vergemakkelijkt het dagelijks leven door taken te automatiseren, door gegevens te rangschikken aan een snelheid en met een precisie die door de mens niet geëvenaard kan worden en door verbanden te leggen tussen gegevens om zo de online ervaring te verbeteren en te personaliseren. Deze technologie vindt haar toepassing in tal van businesskwesties en biedt zo een tastbare commerciële waarde. Zo blijft de wijze waarop mensen leven en werken in verandering.
 
Machine learning kan dan ook een hulpmiddel zijn om een gebruiker beter te kwalificeren op basis van zijn gebruiksgewoontes en zijn mediavoorkeuren.
 
Voice recognition & Natural Language processing
 
Deze technologie is aanwezig in voice assistants, smartspeakers, robots en chatbots.
Je weet nog wel: chatbots zijn die veelbesproken conversatierobots. In basisversie wordt hier een reeks criteria aangereikt waaraan moet worden voldaan om u bijvoorbeeld te helpen bij het uitkiezen van het beste paar schoenen op basis van enkele parameters: type schoen, prijs, model, enz. Hier is niet echt sprake van echte Artificial Intelligence. Dit komt overeen met de filters die men op e-commercesites vindt. Het wordt interessant wanneer men het profiel van een gebruiker met de chatbot kan uitrusten om hem dan anticiperend een product of dienst aan te bieden, dat wil zeggen nog voor hij er zelf naar vraagt of zelfs voor hij zelf nog maar weet dat hij er zin in heeft.
 
In het kader van een wedstrijd kunnen chatbots geavanceerde systemen integreren waarmee ze bijvoorbeeld foto’s van kassatickets die door een gebruiker zijn doorgestuurd kunnen ontvangen en analyseren en hier een massa aan informatie uithalen: uur, datum, aangekochte producten, plaats.
 
Ook in de dienst na verkoop vindt de chatbot zijn plekje. Hij kan autonoom mogelijke vragen van een consument afhandelen, zoals de status van een bestelling. Aan de hand van sentiment analysis detecteert de bot of de gesprekspartner geërgerd is en past dan zijn manier van communiceren aan of schakelt een mens in. Het omgekeerde bestaat ook: een call center kan worden bijgestaan door artificial intelligence die raad geeft over welke woorden te gebruiken op basis van de manier waarop het gesprek evolueert. Hoe? Door het gezegde naar tekst om te vormen via een speech to text systeem, zoals het systeem dat gebruikt wordt wanneer je via Siri of Google dicteert. Vervolgens analyseert de AI het verloop van het gesprek en geeft in real time, bijvoorbeeld via Skype, de zinnen weer die de operator moet gebruiken om meester te blijven over het gesprek.
 
Dit zijn enkele voorbeelden van projecten waaraan we thans werken met onze partner Infinity Mobile.
 
De evolutie van deze technologie zal in hoofdzaak gelinkt worden aan Natural Language Processing (NLP), dat wil zeggen het in staat zijn van een machine om exact de betekenis van gebruikte woorden en de context van een gesprek te begrijpen om dan de meest aangewezen acties te ondernemen. Op dit moment reageren chatbots inderdaad enkel op basis van eerder aangeleerde sleutelwoorden en antwoorden ze op vooraf ingevoerde scenario’s.
 
Image analysis
 
Dit is ongetwijfeld het meest verbluffende toepassingsgebied van AI.
 
Concreet wordt AI hier ingezet om afbeeldingen, en meer bepaald de elementen waaruit deze bestaan, te herkennen.
 
Dit is de technologie die gebruikt wordt door zelfrijdende auto’s om andere voertuigen te detecteren en de verkeerssituatie te begrijpen. Tegenwoordig zijn voertuigen reeds uitgerust met systemen die verkeersborden, rijstroken en verkeerslichten identificeren of ook herkennen dat een voetganger op het punt staat over te steken.
I
n marketing en media kan men met deze technologie foto’s die gebruikers op sociale netwerksites plaatsen, analyseren om zo beter doelgroepen te bepalen. Ook kan men hiermee video’s en beelden die op camera zijn vastgelegd begrijpen. Zo kan men wat op een met een camera uitgerust scherm wordt weergegeven, aanpassen op basis van het profiel en de look van de persoon die voor dat scherm staat.
 
Aangezien image analysis een uitgebreid onderwerp is met een veelheid aan praktische toepassingen, wijden we hier volgende keer graag een volledig artikel aan.
 
Robotica
 
Robotica wekt ook veel animo op. Dromen we soms al niet van een robot in huis die de vaatwasser vult of het huiswerk met de kinderen maakt? Maar daar zijn we nog ver van verwijderd.
 
Robots zijn uitgerust met verschillende receptoren en sensoren waarmee ze de omgeving waarin ze zich bevinden, kunnen analyseren en begrijpen. Dankzij camera’s, microfoons, lichtsensoren, temperatuursensoren, enz. kunnen ze massa’s gegevens verzamelen die vervolgens geanalyseerd worden voor face recognition en emotion recognition (mogelijkheid om emoties van een persoon te detecteren aan de hand van het stemtimbre en gelaatstrekken), waarop de robot dan zal handelen. Meer dan wie ook komt de robot zo zaken te weten over het leven en de gewoontes van een gezin. Niemand zal zo goed producten en diensten kunnen voorstellen waarin het gezin hoogstwaarschijnlijk interesse zal hebben.
 
Robots moeten de komende jaren dan wel flink evolueren op het vlak van verplaatsing en manipuleren van voorwerpen. Tot het zover is, blijven smartspeakers de voornaamste toepassing van deze technologie.
 
Impact op markt en werkgelegenheid
 
Uit de geciteerde voorbeelden blijkt alvast dat de machine de mens niet vervangt. We hebben het eerder over een samenwerking waarin elk de taken uitvoert waarvoor hij het best geschikt is (Augmented Intelligence). Overbodige taken en taken die de analyse van een enorme hoeveelheid data vergen, worden door de machine afgehandeld, daar waar de mens zijn capaciteit zal inzetten om zaken te begrijpen en een strategie uit te werken.

In de toekomst zal collectieve intelligentie zeker van belang zijn: de combinatie van verschillende vormen van menselijke intelligentie met verschillende vormen van artificial intelligence die elkaar aanvullen.
 
Kandidaten op de arbeidsmarkt zullen zeker een opleiding in AI moeten hebben en in staat zijn snel nieuwe competenties aan te leren. De jobs van morgen zullen een grote flexibiliteit en complementariteit met AI vergen. Hoe? Door de ontwikkeling van empathie en intellectuele multidisciplinariteit, zoals een huisarts dat doet.
 
De futuroloog Alvin Toffler zei het reeds in 1970: “De ongeletterden van de 21ste eeuw zullen niet diegenen zijn die niet kunnen lezen of schrijven, maar zij die niet kunnen leren, ontleren en herleren.” We staan voor het steeds opnieuw herleren van onze manier van functioneren.
 
Leren staat dus centraal. Artificial Intelligence zal autonoom moeten leren. Dat wil zeggen door verhalen te begrijpen, door te analyseren wat er rondom gebeurt, zoals een kind dat doet. Net als mensen moet AI cognitief zijn en redeneren. Zich bewust zijn van het eigen bestaan en in staat zijn uit te leggen hoe het werkt zodat wij hen ook kunnen leren kennen en eigen maken.
 
AI overrompelt nu reeds alle vakgebieden en zal dat in de toekomst nog meer doen. Weet jij al hoe je daar het beste zal uithalen?
 
 ARCHIVE / MEDIA - STRATEGY


INTERVIEW

Mieke Berendsen (Medialaan-dPP):

Mieke Berendsen (Medialaan-dPP): "Advertenties in print mogen bij de minst storende reclamevormen gerekend worden en zetten aan tot actie"DOSSIER  Peter Field vs Wim Vermeulen: Kortetermijndenken is onhoudbaar op lange termijn  


De Belgische Vereniging van Audiovisuele Media organiseerde voor ons een ontmoeting met Wim Vermeulen, directeur strategie en innovatie bij Dentsu Aegis Network, en de Britse consultant Peter...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier


Michel Van der Poorten (IBM): "90% van de wereldwijd beschikbare gegevens werd de 24 laatste maanden gegenereerd"  


Op regelmatige basis verzamelen de teams van Wavemaker zich in de grote centrale zaal van de GroupM-kantoren voor een presentatie door een inspirerende spreker, waarbij ook hun klanten worden...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier


Is uw voice marketingstrategie klaar?, door Damien D'Ostuni (Innovation & Activation Expert, Wavemaker)  


Smart speakers zijn voor de merken een nieuw jachtterrein thuis bij de gezinnen zelf. Hoe kunnen ze hun voordeel doen met deze innovatie, rekening houdend met het feit dat deze interface meestal...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier