Fr
Close

TRAINING&BOOKS

Comeos en Wavemaker buigen zich over handel in het hart van de maatschappij

Dinsdag 13 Maart 2018

Comeos en Wavemaker buigen zich over handel in het hart van de maatschappij

Op regelmatige basis verzamelen de teamleden van Wavemaker en enkele klanten zich om kennis te nemen van de visies van een gastspreker. Dit keer was het de beurt aan Dominique Michel van Comeos (foto), de Belgische federatie voor handel, om zijn visie te delen. Vanuit zijn centrale positie van bevoorrechte getuige maakte deze dynamische spreker een onverbloemde status op van de Belgische distributiesector aan de hand van concrete voorbeelden en recent cijfermateriaal. We noteerden enkele kerncijfers uit zijn betoog met de veelzeggende de titel: “Handel in het hart van de maatschappij.

Het belang van de handel- en distributiesector voor de Belgische economie kan immers niet genoeg onderstreept worden. De handelssector, zowel online als offline, realiseert 11% van het BBP, biedt werk aan ruim 400.000 mensen waarvan de helft laaggeschoolden, en  bovendien zijn alle Belgen klant bij deze sector. De handel is als grootste privéwerkgever een onmisbare hefboom voor onze economie en draagt een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor zowel de volksgezondheid door de invloed op de voedselverdeling, de relatie met landbouwers en producenten, de veiligheid van personeel en werknemers of het beperken van verpakkingsafval… de lijst is eindeloos.

De opdracht van Michel als CEO van Comeos bestaat uit het behartigen van de belangen van de handel en diensten en het stimuleren van een gezonde dynamiek om bij te dragen tot een competitieve sector. De analyses van de meest recente indicatoren met betrekking tot de evolutie van competitiviteit van de sector nopen tot het ondernemen van een aantal hoogdringende acties, zeker omdat er in België al heel veel tijd is verkwanseld in vergelijking met de buurlanden, die zo op een aantal gebieden een voorsprong hebben opgebouwd en zelfs een deel van onze markt inpikken.

Het toekomstbeeld op korte termijn is allesbehalve rooskleurig. Het meest alarmerende cijfer is de spectaculaire daling van de marges in de detailhandel: de gemiddelde netto verkoopmarge is sinds 2008 gedaald tot minder dan de helft van de waarden van voor de financiële crisis! (Van 3,02% in 2008 tot 1,26% in 2016). Die druk op de marges verhoogt uiteraard ook de druk op alle geledingen van de productie en distributie mede door de snelle veranderingen die de handel ondergaat. De technologieën voor verkoop en distributie veranderen snel en dat heeft een impact op het koopgedrag van de consumenten en niet alleen bij de jongeren. 
Omschakelen betekent investeren en niet een klein beetje

De businessmodellen binnen de nieuwe economische kaders zoals de ‘sharing economy’, de ‘personalization economy’ of nog ‘on-demand economy’ kondigen zich aan maar de aanpassing aan die nieuwe handelswijzen eist enorme logistieke en financiële inspanningen van de winkelketens.

Er zullen enerzijds vele jobs verdwijnen op de traditionele winkelvloer, die eigenlijk niet wezenlijk veranderd is sinds bijna 50 jaar. Zo zullen er tegen 2030 zeker 15% minder winkels zijn en 25% minder jobs in de sector, hoofdzakelijk bij de minder gekwalificeerde werknemers.

Anderzijds zullen er veel jobs worden gecreëerd door de nieuwe noden zoals transport en leveringen via drones en nog meer digitale vernieuwingen.
België kent bovendien een achterstand inzake het gewicht van de e-commerce en dat heeft een dubbele negatieve impact. Onze handelaars moeten nu immers investeren in de logistiek van twee verkoopkanalen, het traditionele en het digitale om evenveel omzet te halen. De digitale kanalen ondervinden nog meer druk vanwege de concurrentie uit de buurlanden. Met als gevolg dat de marges nog meer onder druk komen te staan.

Dominique Michel: “Comeos drukt onze regeringen elke dag met hun neus op deze keiharde feiten, opdat we een optimaal wettelijk kader en een beter investeringsklimaat zouden bekomen met de bedoeling onze handelaars opnieuw competitief te maken.” 

“De belangrijkste les voor ons als marketeers is het doorwegend belang voor de hele keten van productie tot consument van een gezonde en transparante handelssector”, besluit Thierry Brynaert. “Als we de indicatoren begrijpen waarmee de druk op de centrale zenuw van het ecosysteem wordt gemeten, kunnen wij als media-inkopers en strategen niet langer verbaasd zijn over de druk op de prijzen en op de kortetermijnresultaten die ons vanuit de headquarters van onze klanten wordt opgelegd.”

Archief / TRAINING&BOOKS