Fr
Close

TRAINING&BOOKS

The Future of Shopping, door Jorg Snoeck (RetailDetail)

Zondag 11 Februari 2018

The Future of Shopping, door Jorg Snoeck (RetailDetail)

Jorg Snoeck en Pauline Neerman, respectievelijk de oprichter en redactrice van RetailDetail, publiceerden zopas hun eerste gezamenlijke boek, ‘The Future of Shopping’. Uitgangspunt is de aangekondigde dood van de traditionele retail en de wedergeboorte van handel in vele vormen, met de wereld als een grote marktplaats en de consument die tegelijk producent en retailer is. Stof genoeg voor een gesprek.

Traditionele retail zoals we die kenden is dood, schrijf je. Hoe komt dat zo?
Vaak wordt de technologie of de digitalisering met de vinger gewezen als de grote boosdoener. Maar in feite is het probleem complexer en zit het ook in de manier waarop we ermee omgaan en wat ze met de mens doen. Zo worden we vandaag bijvoorbeeld geconfronteerd met een grotere eenzaamheid en afbrokkelend fysiek contact. Tegelijk kun je alleen maar vaststellen dat de samenleving verkleurt en vergrijst, waardoor het smaakpalet en het koopgedrag veranderen. Je ziet steden ook groeien. Kortom, de combinatie van economische, demografische en technologische ontwikkelingen hebben het traditionele winkelen substantieel anders ingevuld. Het speelveld is veranderd, de wereld is vandaag uitgegroeid tot een grote marktplaats.

In die revolutie is een nieuwe consument opgestaan, stel je. Die is tegelijk ook producent en retailer is. Wat bedoel je daarmee?
Vandaag bepaalt de shopper hoe het merk eruit zal zien en hoe het aangeboden zal worden. In een wereld van verandering moet alles heruitgevonden worden. De mens vandaag neemt een steeds centrale plaats in de maatschappij en de economie in. Vroeger cirkelden consumenten rond merken, vandaag is dat precies omgekeerd. De consumenten die 24/7 overal aan en bij kunnen, hebben de macht in handen, door de mogelijkheden die de digitalisering gecreëerd heeft. Zij bepalen met andere woorden hoe een merk er moet uitzien en hoe het aangeboden wordt. Concreet betekent zulks het einde van de massaproductie. Natuurlijk blijft die nog bestaan voor repetitieve en onderling inwisselbare goederen, maar voor de rest moeten merken inzetten op tot uiterst doorgedreven personalisatie. Big data zijn een hulpmiddel om daarin te slagen. Producten moeten uniek zijn, omdat consumenten vandaag op zoek zijn naar uniciteit. Tegelijk merk je ook dat de hedendaagse consument ook behoefte hebben aan concrete aarding en balans. Daar is een rol weggelegd voor ontmoetingsplaatsen. Ook daar is een rol weggelegd voor retail.

Kun je een voorbeeld geven van een retailer die goed op weg is om de toekomst te overleven?
The Big Six, met als bekendste merk Amazon, zonder enige twijfel, door het aanbod en distributiemodel, aangevuld met tal van aanverwante diensten. Die doorgedreven dienstverlening op maat is essentieel. Ook Media Markt speelt hier goed op in. Daar waar retailers vroeger hun heil zochten in veel winkels bouwen, is een extreem geoptimaliseerde service vandaag een tegengif tegen het einde van de massaconsumptie. En wat de prijs betreft: dat was vroeger misschien een doorslaggevend argument, maar vandaag geldt dat niet meer, aangezien de wereld vandaag geconnecteerd is . Aldi en Lidl zijn bijvoorbeeld geen hard discounters meer, maar een soort van buurtwinkels; vandaar dat ze verse producten, merken en brood hebben toegevoegd aan hun assortiment, zodat de consument meerdere keren per week komt winkelen.

Kun je nog even samenvatten wat volgens jou de grote uitdaging wordt voor retail in 2018?
Er zijn er verschillende. Omgaan met snelheid, teruggaan naar de purpose van je bedrijf. Dan doe je meestal waar je het beste in bent. Je afvragen wat je consumenten zouden missen als je zou verdwijnen. Het volledige traject van de consument begrijpen. Dus in plaats van top down vertrekken,  vanuit de consument en zijn machtspositie beginnen. De hele sector zal moeten samenwerken en zich afvragen waar ze binnen vijf jaar willen staan. En verder lijkt het me belangrijk waakzaam te zijn tegenover de grote internationale giganten die nu al met het gros van het geld gaan lopen. Ze groeien naar elkaar toe en bouwen voor bepaalde producten hun eigen ‘private labels’, wat nefast zal zijn voor de merken. Hallucinant is dat de grote platformen gesponsord worden door de merken en retailers via virtuele shops en bijvoorbeeld adwords . Eigenlijk financieren ze zo hun eigen grootste concurrenten. Gelukkig heb je aan de andere kant nog steeds authenticiteit en de behoefte aan echtheid, eigenheid: dat zijn noden die technologie nooit alleen kan oplossen.

Archief / TRAINING&BOOKS