Fr
Close

AGENCIES

Benoit Michielsens en Stéphane Lucien (Root): "Bureaus hebben niet de ingesteldheid voor consultancy: dat behoort niet tot hun core business"

Maandag 5 Februari 2018

Benoit Michielsens en Stéphane Lucien (Root):

Root is ontstaan uit de vereniging van twee experts in programmatic, ad-tech en data. Samen kunnen ze prat gaan op 30 jaar ervaring in de mediabureaus. Root biedt een ruime waaier aan diensten: digitale consultancy voor mediapitches en –audits, digitale strategie, programmatic, beheer en installatie van DMP, DSP en SSP, tracking en analytics, attributiemodellen, dashboarding, onboarding, opleidingen, outplacement, enzovoort.
 
Hoewel het bedrijfje van Benoit Michielsens en Stéphane Lucien nog maar pas opgericht werd, is hun bestelboekje nochtans al vol. Dat bewijst dat hun aanbod voldoet aan een reële vraag.
 
Jullie omschrijven jezelf als een consultancy-bedrijf en niet als een bureau, klopt dat?
Stéphane Lucien:
Zeker niet als een bureau. We definiëren onszelf als een consultancybedrijf dat wil uitgroeien tot een ‘firma’, bij wijze van referentie naar de advocatenbureaus die verschillende diensten en specialisaties groeperen. Als we dus niet voldoende gespecialiseerd zijn in deze of gene materie, omringen we ons met de allebeste specialisten op dat vlak.
 
Benoit Michielsens: We zijn zeer erkentelijk voor al wat we geleerd hebben en voor wat we bij de bureaus waar we mochten werken geleerd hebben. Toch zijn we ervan overtuigd dat de toekomst van ons vak voortaan meer de richting van technisch-strategisch advies uitgaat.
 
Jullie aanbod omvat zelfs mediapitches en –audits, alsook HR-support in digital. Da’s een uitgebreide scope.
SL:
Dat is inderdaad een zeer ruime waaier die overeenstemt met onze senior expertise. Onze diensten zijn uitgebreid, omdat de noden van de adverteerders dat ook zijn.
 
BM: Wat de consultancy inzake mediapitches en –audits betreft, dat moet je natuurlijk interpreteren als klantenbijstand en begeleiding van het digitale gedeelte.
 
Er zijn toch al specialisten op dat vlak?
SL:
Niet zoveel, als het om digital gaat. Tijdens de vele pitches waaraan we deelgenomen hebben toen we nog in een bureau werkten, hebben we vastgesteld dat auditeurs à la Accenture en co niet echt de strategische en technologische meerwaarde kunnen bieden die wij in huis denken te hebben. We hebben ook gemerkt dat er steeds meer technologische kwesties aan deze pitches te pas komen, maar dat noch de adverteerders, noch de auditeurs over de vereiste kennis over de gehanteerde tools beschikken.
 
BM: Toch wil ik even duidelijk maken dat we niet in concurrentie willen treden met een bedrijf als fma, bijvoorbeeld. Zij zijn pure auditeurs. Ik denk eerder dat we in de toekomst zullen samenwerken op de digitale en technologische aspecten.
 
Wat HR aangaat, het is onze bedoeling begeleiding aan te bieden, bijvoorbeeld om kandidaten te filteren op hun vermogen om technisch up-to-date te zijn.
 
Globaal gezien willen we op heel specifieke problematieken betreffende bepaalde noden werken. We willen klanten ter plaatse helpen, om hun business zo dicht mogelijk op te volgen, teams te vormen en ze daarna zelf de teugels in handen geven. Ook al moeten we dan enkele maanden later terugkomen om dingen bij te sturen.
 
Programmatic is ook sterk vertegenwoordigd in jullie aanbod Logisch, gezien jullie ervaring op dat vlak.
Ja. Ook daar staan we erop gepersonaliseerd en niet-conflictueel advies te verlenen inzake de vele mogelijkheden geboden door programmatic en mediadata.
 
Volgens jullie geven de fundamenten van de huidige commerciële transactiemodellen vaak een verkeerd beeld van wat deze oplossingen de business van de adverteerders kunnen bieden. Wat bedoelen jullie daarmee?
SL:
Er wordt veel gesproken over transparantie, maar je moet ook met de resultaten rekening houden. De ontwikkeling van programmatic heeft de visie op media-aankoop veranderd. Vandaag willen adverteerders daar inzicht in krijgen. Op die behoefte willen we inspelen, op een objectieve en onafhankelijke manier, zonder ons op een bepaalde technologie vast te pinnen.
 
Mikken jullie vooral op adverteerders?
BM:
Op de adverteerders, maar ook op publishers en regies met nood aan begeleiding voor het technologische luik. Onze derde pijler zijn de internationale technologiebedrijven die zich op de complexe Belgische markt willen wagen.
 
SL: We denken dat er een gat in de markt is. De huidige consultants beschikken niet over de mediaexpertise en de bureaus hebben niet de mindset van consultants: het is hun core business niet.
 
BM: Samengevat willen we echt het globale ecosysteem van de markt vooruithelpen. We willen de deuren openen die het ecosysteem beter kunnen doen werken.
 
Via welke deur komen jullie bij jullie klanten binnen?
SL:
Gezien onze expertise, ons netwerk en de mondelinge reclame komen de missies die ons toevertrouwd worden, vooral van de marketingdepartementen, ook al houden de problematieke ook verband met andere domeinen.

Archief / AGENCIES