Fr
Close

MEDIA

Ludovic Blecher (Google DNI): "Monetisatie bij uitgevers moet breder gezien worden dan enkel het opzetten van paywalls"

Zondag 28 Januari 2018

Ludovic Blecher (Google DNI):

Het Google DNI innovatiefonds gaat in 2018 zijn laatste jaar in. Wat begon als een charmeoffensief van Google naar Europese nieuwsuitgevers, groeide uit tot een informatieplatform wat betreft innovatie voor de Europese nieuwsindustrie. Ludovic Blecher, Head of Google DNI Innovation Fund, maakt een tussentijdse evaluatie.

Het Google DNI innovation fund is een driejarig-project. Dit jaar start het laatste jaar. Wat volgt er daarna?
Het is belangrijk om Google DNI te bekijken als een platform waarmee we de dialoog aangaan met Europese uitgevers. Het bestaat uit drie pijlers: productontwikkeling, research en training en innovatie. De eerste pijler gaat over hoe Google door middel van technologie de uitdagingen van uitgevers kan oplossen. Een van die oplossingen die daaruit is gekomen, is het Accelerated Mobile Pages (AMP) project. Wat betreft training en research, daar trainen we journalisten op nieuwsredacties over hoe ze goeie tools kunnen gebruiken. Het researchcentrum Reuters Institute helpt ons daarbij. De derde pijler is het fonds van 150 miljoen euro over een periode van drie jaar waarmee we innovaties van Europese uitgevers willen realiseren. We gaan het laatste jaar in en we hebben nog niet beslist wat er hiermee volgend jaar zal gebeuren.

Hoe evalueren jullie het fonds?
Ons fonds staat open voor nieuwsuitgevers, broadcasters, start-ups, maar ook individuele mensen. We kregen tot nog toe 3070 inschrijvingen uit 30 Europese landen (van de 32 landen die zich kunnen inschrijven, nvdr.) en zetten meer dan 950 interviews op met de kandidaten. We organiseerden al vier rondes waarbij we 460 projecten uit 21 landen selecteerden en deelden meer dan 94 miljoen euro uit. De projecten die geselecteerd worden, krijgen 30% van het bedrag op voorhand om het project te realiseren. Daarna doen we tussentijdse evaluaties om aldus de conversatie gaande te houden. We willen zeker zijn dat het geld naar het project gaan en we zijn geïnteresseerd in de learnings. Dit is een platform waar iedereen kan leren van elkaar. Hoe meer uitgevers geïnspireerd raken door elkaar, hoe beter. De inzichten delen we ook in ons Google DNI Report. Ik denk dat de relatie met de uitgevers nu beter is dan ten tijde van het opzetten van Google DNI in april 2015. We zijn die conversatie met hen uiteraard wel eerder gestart. Google DNI is eigenlijk de uitkomst van die gesprekken.

Zag je doorheen de jaren een verandering in het type ingediende projecten?
Het is fascinerend om te zien hoe innovatie bij uitgevers wordt gepercipieerd. Het gaat alle kanten op. Grosso modo kunnen we ze onderverdelen in zeven categorieën: intelligence, data management & work, interface & discovery, businessmodel, distribution & circulation en next journalism. Projecten uit de categorieën next journalism en intelligence hebben we het meest ontvangen. Dat eerste gaat over nieuwe vormen van storytelling en journalistiek zoals gamification, data-journalistiek, VR, fact checking, enz. Intelligence gaat over het analyseren van je bereik en de uitbreiding ervan.

Voorts is het interessant om vast te stellen wanneer trends opduiken, maar ook hoe ze evolueren. Eind 2015 organiseerden we de eerste ronde van Google DNI. Toen sprak niemand over fact checking of over fake news, maar we hadden wel al 15 projecten die erover gingen. Met andere woorden, het was dus al een bezorgdheid onder uitgevers, maar nog niet gemeengoed. In ronde twee, midden 2016, doken de eerste projecten rond chatbots op. Daarna ging het over hoe ze hun audio content meer doorzoekbaar konden maken. Er is overal veel audio content, maar wie een zoekopdracht doet, zal maar weinig audio terugvinden. Daarna ging het over uitgevers uit de geschreven pers die audio podcasts wilden publiceren. Van daaruit ging het naar voice, audio assistants om aldus meer engagement met de gebruiker te creëren. De eerste projecten wat betreft VR gingen over 360°-video projecten. Daarna ging het over hoe je dat rendabel kon maken, en hoe je je als uitgever kon diversifiëren met VR journalistiek.

We hopen in de volgende rondes meer projecten te zien die over diversificatie en monetisatie gaan. Dat laatste moet breder gezien worden dan alleen maar paywalls. Sommige uitgevers denken in de richting van personalisatie en betere targeting. Voor anderen komt het erop neer om de juiste content op het juiste ogenblik te geven en door een artikel een grotere levenscyclus te geven.

Hoe evalueer je de Belgische inzendingen? Vooral de Nederlandstalige uitgevers schreven vlot projecten in.
We selecteerden in totaal al 14 Belgische projecten ofwel 20% van de Belgische inschrijvingen en deelden daarbij 3,7 miljoen euro uit. Dat zijn goede cijfers voor een klein land als België. Het valt op dat er een grote verscheidenheid is aan deelnemers en aan projecten. Die gingen van robot journalistiek, machine learning, VR tot video en user generated content. De Belgische uitgevers bleken innovatief, zowel wat betreft de ideeën als de aanpak. Zo was België het eerste land waarin uitgevers een gezamenlijk project indienden (‘Infotelligence’, een project van Rossel, IPM en Les Editions de l'Avenir verenigd in het collectief Lapresse.be, nvdr.).

Naast een collectief van grote uitgevers (El Pais, The Guardian, Les Echos, enz.) die mee hun schouders onder het project zetten, was er de Duitse uitgever Axel Springer die kritiek spuide op het Google DNI fonds: “Transparante industriële spionage” (Christopher Lauer, voormalig Head of Strategic Innovation) en “Niet de rol van Google om de pers te financiëren” (Andreas Wiele, CEO Axel Springer Digital)...
Ik ben niet akkoord met die opmerking over transparante industriële spionage. Ik kan alleen maar zeggen dat we de informatie die uitgevers aan ons toevertrouwen niet delen binnen de verschillende afdelingen van Google. We worden geen eigenaar van het idee en we zetten geen mensen in contact met ingenieurs binnen Google. Het staat de uitgevers vrij om te werken met producten van Google. Daar worden bindende afspraken over gemaakt. Wat betreft het tweede punt van kritiek: ik vind dat we wel een onderdeel zijn van het ecoysteem. We financiëren de pers niet, we stimuleren hem. Ik denk dat Google hier een rol in moet spelen, zeker in tijden waarin digitale transformatie het sleutelwoord is. We stimuleren de uitgevers en sporen hen aan om risico’s te nemen.

Archief / MEDIA