Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: De onweerstaanbare opmars van uitgesteld kijken op televisie

Zondag 28 Januari 2018

Seen from Space: De onweerstaanbare opmars van uitgesteld kijken op televisie

Toen de CIM TV-studie in 2009* het uitgesteld kijken op televisie begon te meten (time shift viewing), vertegenwoordigde dat op de 18-54-jarigen 2% van het kijken naar de zenders in het noorden en 1% in het zuiden, dus 2,3 minuten van de gemiddelde dagelijks kijktijd. Acht jaar later zijn deze cijfers gestegen tot 21 en 16% en ongeveer dertig minuten.

De kans voor de kijkers om te genieten van een tot dusver onbekende vrijheid ten opzichte van lineaire televisie, is ondertussen veranderd in een bedreiging voor een deel van het waardevolle en verzilverbare live televisiebereik. Of het fenomeen nu wenselijk is of niet, het uitgesteld kijken is uitgegroeid van een verwaarloosbaar verschijnsel tot een gewoonte die goed ingeburgerd is bij de meerderheid. Volgens de CIM Establishment Survey verklaart op nationaal niveau 72% van de 18-54-jarigen soms televisieprogramma’s te bekijken die ze zelf hebben opgenomen. 62% zegt dat te doen binnen de zeven dagen na de uitzending en 64% verklaart de opnames te regelen via hun settopbox. Er bestaat geen echt verschil naargelang de leeftijd. Het verschijnsel is echter wel groter in Vlaanderen, voor de drie punten. Historisch gezien was de technologische penetratie trager aan Franstalige zijde. Het zuiden dat gedurende geruime tijd gevrijwaard bleef, zag de afgelopen twee jaar opeens een plotse en duidelijke stijging van TSV.

De CIM TV-studie onthult nog een ander regionaal verschil. In het noorden van het land is de proportie van TSV die dezelfde dag wordt bekeken, minder groot dan degene die de volgende zeven dagen wordt bekeken. Bij de Franstaligen is het omgekeerd en wordt er meer nog dezelfde dag gekeken.

* TSV werd vanaf 2009 gemeten, maar behoort slechts tot de officiële CIM-currency sinds 2010.

Archief / INTELLIGENCE