Fr
Close

CREATIONS

Over reclameprijzen, door Fred Bouchar (MM)

Zondag 21 Januari 2018

Over reclameprijzen, door Fred Bouchar (MM)

Amper enkele dagen voor de uitreiking van de Merit Awards 2018 lazen we met veel interesse een interview met Laurent Habib, de baas van Babel en de voorzitter van de Franse AACC. Hij had het over de overdosis reclameprijzen, een onderwerp dat overigens ook onze eigen ACC en zijn CEO Johan Vandepoel bezighoudt. “Vandaag heeft de economie van de professionele media, maar ook van de organisatoren van events, als vanzelf geleid tot een overdadig aantal prijzen. Ze zijn dan ook zeer lonend”, analyseert Laurent Habib.
 
“Tegelijk is het aantal categorieën door de opmars van digital aanzienlijk toegenomen. Het begon met de lancering van de Titanium in Cannes, daarna de erkenning van het belang van de mediacreativiteit, de erkenning door de reclamejongens en –meisjes van de rol van PR, het belang van de efficiëntiemeting, van craft, van de diversificatie van de formaten, van de integratie van data… Het leidde tot een wildgroei van prijzen en categorieën”, vervolgt hij.
 
Terecht benadrukt hij ook dat we parallel een convergentie van de creatieve tools zagen. Zoals blijkt uit de laatste GP’s in Cannes, waren de vaakst bekroonde campagnes een samenvoegsel van alle categorieën. Een succesvolle actie berust op verschillende formaten, een PR-strategie, een originele mediastrategie, een versterking via de sociale media, een efficiëntiemeting en indien mogelijk wat data. Resultaat: de bureaus schreven dezelfde cases in alle categorieën in. En de organisatoren volgden, handenwrijvend.
 
De perverse neveneffecten van dat systeem zijn bekend. Het aantal prijzen neemt ongebreideld toe, waardoor ze hun waarde verliezen. De bureaus krijgen torenhoge inschrijvingskosten te verwerken en komen vast te zitten in een vicieuze cirkel die ze zelf ingezet hebben.
 
“Vandaag lijkt het absoluut noodzakelijk nieuwe praktijken in te voeren voor de organisatie van prijzen”, vindt de voorzitter van de Franse bureaus. “Die zouden op enkele eenvoudige principes kunnen berusten. Zo zouden de prijzen voor goede doelen en verenigingen als dusdanig geïdentificeerd kunnen worden, zodat ze niet alles domineren. Ons vak moet de creatie van waarde voor bedrijven en merken erkennen, alvorens het de viraliteit van goede doelen erkent. En het aantal prijzen moet worden beperkt.”
 
Hij raadt ook een rangschikkingssysteem aan dat de jury’s in staat zou stellen te delibereren over vergelijkbare cases en dat rekening zou houden met de natuurlijke integratie van geslaagde communicatieacties. Verder vindt hij dat het nodig zou zijn te redeneren op basis van economische sector, en niet per vakgebied. Andere vereiste: de inschrijving van een zelfde creatieve actie in meerdere categorieën aan banden leggen en erover waken dat de structuur van het palmares de bekroonde creaties ook echt tot hun recht laat komen.
 
Al deze ideeën zijn al bij al vrij eenvoudig in de praktijk te brengen. Ze zouden ongetwijfeld bijdragen tot een betere waardering van de erkenning voor de waarde en het economisch nut van de creatieve productie die de bureaus afleveren.

Archief / CREATIONS