Fr
Close

ASSOCIATIONS

BAM neemt stelling tegen het E-Privacy voorstel

Maandag 20 November 2017

BAM neemt stelling tegen het E-Privacy voorstelHet tekstvoorstel voor het toekomstige ePrivacy Reglement dat op 26 oktober door het Europees Parlement werd goedgekeurd, vormt volgens de Belgian Association of Marketing (BAM) als dusdanig een “zware bedreiging voor alle spelers binnen het ecosysteem van de marketing en de digitale reclame. Ze laken in het bijzonder de verplichte voorafgaande instemming.

BAM herinnert er ook aan dat het ePrivacy Reglement en de GDPR complementair zijn; ze moeten op elkaar afgestemd worden om een geheel van duidelijke en samenhangende regels inzake de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens te garanderen. “Door de intrinsieke link tussen de gegevens en de commerciële werking van de bedrijven in de digitale economie te negeren, bestaat het riscio dat het ePrivacy reglement de aard van het internet zelf zal aantasten.”
 
De vereniging preciseert haar positie in een document dat ‘Quo Vadis Regulation e-Privacy’ werd gedoopt en herinnert eraan dat de wettelijke procedure nog niet rond is. “Dat laat de mogelijkheid om de tekst aan te passen in een richting die beter compatibel is met de belangen van het ecosysteem van de marketing en de digitale reclame enerzijds en met die van de consumenten anderzijds”. BAM laat nog weten dat het al haar betrokken collega-verenigingen zal samenbrengen om de situatie te analyseren en een gemeenschappelijke positie in te nemen, de enige die in staat kan zijn om deze tekst te doen evolueren.

Archief / ASSOCIATIONS