Fr
Close

MEDIA

Het belang van gedeelde middelen en ideatie volgens Thierry Hugot (Rossel)

Zondag 24 September 2017

Het belang van gedeelde middelen en ideatie volgens Thierry Hugot (Rossel)

Er beweegt wat bij Rossel momenteel. Tijd voor een ontmoeting met Commercieel & Marketingdirecteur Thierry Hugot, een week na de aankondiging van de alliantie met les Editions de l'Avenir (EDA) en net voor de overname van REDPharma. Uit ons gesprek onthouden we de nadruk die Hugot legt op de rationele aspecten van deze overeenkomsten, de noodzaak om de lokale middelen te delen om het hoofd te bieden aan de Gafa en het belang van ‘ideatie’, een weliswaar filosofisch concept dat de manier waarop newsbrands verkocht worden door elkaar schudt.
 
Mag Advertising, de gemeenschappelijke structuur die jullie samen met les Editions de l’Avenir oprichten, wordt ondergebracht bij Rossel in de Koningsstraat. Gaat die regie volgens jou de magazinemarkt dynamischer helpen maken?
Het klopt dat het geen gemakkelijke markt is, maar magazines waren evenmin de specialiteit van IP. Met de komst van titels als Soir Mag of Moustique zal de regie krachtiger worden dan IP Press was. Ze zal ook rendabeler zijn met een omzet van een grotere perimeter en een beperktere kostenstructuur.
 
Een ander verschil met IP is dat wij een uitgeversregie zijn. We zijn dus per definitie nauwer betrokken bij de lezersproblematiek dan een externe regie. Wij zullen de uitgevers die hun digitale strategie moeten ontwikkelen dus meer meerwaarde kunnen geven.
 
Volgens mij is het grootste probleem waarmee magazines kampen vooral het gebrek aan een echte digitale strategie, op enkele grote uitzonderingen na dan toch. Net zoals het ontbreken van een sterk bereik via digital. Rossel is een groep die zijn digitale mutatie tot een goed einde heeft gebracht. Dat is denk ik een van de redenen waarom EDA ons benaderd heeft. Om onze expertise en tools te kunnen uitwisselen met de hunne en met de uitgevers van Mag Advertising. Wij zullen in staat zijn hen op digitaal vlak te helpen, zowel wat de vorm als wat de inhoud betreft.
 
Mag Advertising zal een aanzienlijke slagkracht vertegenwoordigen binnen bepaalde segmenten. Dan denk ik meer bepaald aan dat van de televisieweekbladen. Ik veronderstel dat jullie die troef gaan uitspelen via packages, enzovoort?
Tenzij je actief bent binnen een bepaalde niche waarvoor je bovendien de referentie bent, moet je tegenwoordig kracht hebben. In de eerste plaats omdat er tijdens gesprekken met leveranciers van tools of de Gafa niet eens naar je geluisterd wordt als je over onvoldoende slagkracht beschikt om te onderhandelen. Er wordt niet naar je geluisterd en je legt geen enkel gewicht in de schaal wat de prijzen betreft.
 
De tweede reden heeft te maken met data. Je hebt zoveel mogelijk reach nodig om voldoende touchpoints af te leveren op de gewenste doelgroepen. Daarom probeert iedereen te streven naar de vereiste en verplicht omvang.
 
Wat de packages die je vermeldt betreft, ja, die gaan we op punt stellen, maar we gaan ook het dna van elk van onze titels verdedigen. Bij de bureaus, en vooral ook bij de adverteerders. Want we zullen ook crossmediale acties kunnen opzetten met onze kranten, internetsites, video,…
 
De nieuwe regie zal zich dus niet uitsluitend beperken tot haar magazines?
Integendeel. Steeds vaker komen adverteerders ons opzoeken met een problematiek op middellange en lange termijn, met steeds meer contracten voor zes maanden, een jaar, twee jaar. Adverteerders komen niet meer bij ons terecht door voor een bepaald medium te kiezen, maar om met ons te dialogeren over globale oplossingen. Ideatie noem ik dat.
 
We hebben adverteerders die bereid zijn om ons te vertrouwen, om zichzelf in vraag te stellen en nieuwe ideeën te testen. Hun enige vereiste betreft efficiëntie en het behoud van hun imago, uiteraard. Het is dan aan ons om samen met hen het beste mediaplan op punt te stellen en dat mettertijd te finetunen, naargelang wat werkt en wat niet. Ze zullen ook geen kant-en-klaar plan meer kopen, maar een plan dat mee evolueert en uiteindelijk sterk verschilt van wat ze oorspronkelijk voor ogen hadden.
 
Om al die redenen gaan we magazines verkopen voor wat ze zijn, de package, de titel, digital,… en tegelijk globalere aanbiedingen uitwerken.
 
Het gaat ook over globale aanbiedingen in het newsbrands-luik van jullie alliantie met EDA. Die betreft niet alleen de nationale titels, maar ook de lokale markt. Hoe gaan jullie samenwerken met de commerciële teams van L'Avenir?
Deze alliantie moet in de eerste plaats beschouwd worden als een rationele deal. Het gaat om een zeer krachtig nationaal aanbod met een zeer homogene dekking van het grondgebied en een grote complementariteit tussen de titels. Op regionaal vlak is het de bedoeling op een slimme manier samen te werken met L'Avenir, rekening houdend met onze respectieve troeven in de regio’s waar we aanwezig zijn. We gaan er vooral voor zorgen dat onze sales en die van L'Avenir over dezelfde tools beschikken. Dat is primordiaal.
 
Jullie maakten in dat verband gewag van een nieuwe tool voor geotargeting…
Binnen twee jaar zal er een echte revolutie plaatsvinden op het vlak van geotargeting. Voor de tool die we gaan invoeren, hadden we de reach die onze alliantie met EDA ons biedt nodig. Het zijn dure tools waarvoor we de kosten moeten delen, voor de front en back office, de ad server, enzovoort. De deal heeft dus ook betrekking op het gemeenschappelijk ter beschikking stellen van gedeelde beheertools die we samen zullen gebruiken. Dat is noodzakelijk om vandaag het hoofd te bieden aan Google en Facebook, of morgen aan Amazon. Dat is ook de reden waarom we de NP op nationaal niveau moeten behouden.
 
Al wat we samen kunnen doen, moeten we doen. Als je ziet wat er te gebeuren staat met de GDPR in mei volgend jaar, hebben we er alle belang bij een gemeenschappelijke login te creëren, een gedeelde DMP, om zoveel mogelijk uitgevers te verenigen, ook buiten de pers.
 
Zoals in Duitsland, waar een gemeenschappelijke login ingevoerd wordt. Een project dat hier nochtans afgevoerd werd?
De plannen voor een gemeenschappelijke login waarop je zinspeelt, waren verworden tot een informaticamastodont die niets meer te maken had met het oorspronkelijke project. Maar we moeten hem herlanceren en ik ga daar zelf op zeer korte termijn mijn schouders onder zetten. Met de huidige tools die minder duur zijn, die ons in staat stellen sneller te gaan en een gemeenschappelijke DMP te hebben. In mei 2018 staan we anders met onze rug tegen de muur.
 

Archief / MEDIA