Fr
Close

MEDIA

Eric Schonbrodt (EDA): "We geloven nog steeds dat magazines een interessant bereik bieden"

Zaterdag 16 September 2017

Eric Schonbrodt (EDA):

Eric Schonbrodt, Afgevaardigd Bestuurder van les Editions de l'Avenir (EDA) en binnenkort van de nieuwe regie Mag Advertising, over de luiken van de alliantie die zijn groep met Rossel sloot.
Er is al heel wat inkt gevloeid over de alliantie tussen Rossel en EDA, een filiaal van de groep Nethys, die op 5 september officieel gemaakt werd. Sommigen gaan ervan uit dat laatstgenoemde de controle neemt over eerstgenoemde. De betrokken zelf wijzen vooral op de commerciële overeenkomsten die beide persgroepen moeten versterken en, zoals Eric Schonbrodt het uitdrukt “de markt krachtige en innoverende reclameoplossingen kunnen bieden waardoor het mogelijk wordt de concurrentie aan te gaan met die van de GAFA”.
 
Het eerste luik van jullie alliantie is kapitaalgebonden en hangt samen met de creatie van een nieuwe magazineregie. De rest betreft regieakkoorden voor jullie kranten/newsbrands, met als gevolg dat L’Avenir Advertising afstapt van zijn plannen om een nationale regie te worden.
Dat klopt. L'Avenir Advertising wordt opnieuw de regionale regie die ze altijd geweest is. Dat zit in onze genen. Met aan de ene kant de gratis titels en aan de andere kant de dagbladpers. Wat verandert, is dat we ook de dagbladen van Rossel zullen kunnen verkopen binnen bepaalde zones waar wij sterker staan dan zij. Het omgekeerde klopt ook, dus de sales van Rossel kunnen onze titels meenemen in regio’s waar zij sterker staan. De deal werkt in beide richtingen, op regionaal en lokaal niveau.
Op de nationale reclamemarkt worden we voortaan vertegenwoordigd door Rossel Advertising, terwijl we tot dusver verbonden waren aan Mediahuis, via een jaarcontract dat we in juni in een goede verstandhouding opgezegd hebben.
 
Hebben jullie dan alle banden met Mediahuis verbroken?
Neen, we behouden synergiën met hen op het vlak van programma’s en tools. Mediahuis blijft ook onze toegang tot de NP en ze blijven het Tango-aanbod leiden.
Mediahuis beschikt natuurlijk over een uitstekende nationale regie, maar de kracht van het partnerschap met Rossel Advertising zit in de interactie en de synergie op de lokale en regionale markt. Dat was onmogelijk met Mediahuis, gezien zijn verankering.
 
Thierry Hugot, Commercieel en Marketingdirecteur van Rossel, heeft het over projecten inzake geolocalisatie.
Ja, we willen snel regionale commerciële synergieën in het leven roepen om nieuwe digitale tools te ontwikkelen, waaronder geotargeting oplossingen, om het hoofd te bieden aan de toegenomen concurrentie van de internationale spelers. L’Avenir kent sinds kort een erosie van de lokale reclamemarkt. Dat is volgens mij te wijten aan het ontbreken van top of mind producten. Ook al is hij conservatiever, het is een markt die nood heeft aan meer innoverende voorstellen dan diegene waarover we momenteel beschikken. Onze alliantie met Rossel gaat die richting uit.
 
Nog even terug naar de overname van IP Press. Diens huidige portefeuille wordt versterkt met jullie eigen magazines - Moustique, Télé Pocket en Deuzio – en die van Rossel. Dat zal leiden tot de oprichting van een nieuwe regie, Mag Advertising… Dat is trouwens een scoop die je ons daar geeft!
Inderdaad, we hebben IP Press overgenomen van RTL Belgium via een gemeenschappelijke constructie van EDA en Rossel die Nec-Net heet, een tool voor overlijdensberichten. Deze vennootschap zal omgevormd worden om er het nieuwe magazineaanbod in onder te brengen. Wij hebben het roer in handen met 51% van de aandelen. Er zullen twee bestuurders zijn voor Rossel en drie voor EDA, met mezelf als Afgevaardigd Bestuurder.
De negen medewerkers van IP Press zullen aan de slag gaan bij dit nieuwe bedrijf dat Mag Advertising zal heten. Het zal worden ondergebracht naast Rossel Advertising om maximaal te kunnen genieten van de door Rossel ontwikkelde tools. Mag Advertising zal worden geleid door de Sales Manager van IP Press, Francia Neirinck. Samen met haar team zal ze zich blijven wijden aan de magazines. Dat is ook precies wat we gekocht hebben: hun commerciële knowhow en hun roots in de magazinepers, op basis van de stevige fundamenten die gelegd werden in de tijd van Theo Moormann.
 
Jullie geloven dus nog steeds in de magazinepers die het zo hard te verduren heeft gekregen?
Wij geloven daar nog steeds in ja, ondanks de huidige moeilijkheden op de markt. We zijn ervan overtuigd dat magazines een interessant bereik vertegenwoordigen dat op een specifieke manier benaderd moet worden. We denken dat we dat medium kunnen ontwikkelen via een gestructureerde, nauwkeurige en doelgerichte aanpak.
 
We nemen de lopende contracten van IP Press over, we voegen onze eigen titels toe en het is aan ons om onze nieuwe opdrachtgevers te tonen dat we onze job zullen doen. We gaan hun bovendien voorstellen om hun titels te commercialiseren via onze lokale salesforce. Ook dat is iets nieuws dat we meebrengen en waarover ze bij IP niet konden beschikken. Tot slot kunnen we hen ook begeleiden bij hun digitale ontwikkeling, door te steunen op de commerciële doorbraken van Rossel in deze materie.
 
Digital is de achillespees van de magazinepers…
Alles moet nog gebeuren, ja, en dat is een taak waar we onze schouders zullen onderzetten, in samenwerking met onze opdrachtgevers en vanuit onze eigen ervaring als uitgever. Dat onderscheidt ons van een externe regie: we zijn ook de uitgevers van de magazines die we commercialiseren.
Maar om terug te komen op je vraag over de toekomst van de magazines, we denken dat die markt in zijn geheel bekeken moet worden – zo vertegenwoordigt Mag Advertising een indrukwekkende reach met zijn televisieweekbladen – maar ook in de segmentatie, zoals die al gehanteerd werd door IP Press. De bedoeling van de regie is om op duidelijk onderscheiden producten te werken.
 
Gaat Mag Advertising dan als merk bestaan?
We willen als merk bestaan. Een merk dat ook moet profiteren van de tools van Rossel - planning, CRM, enzovoort. Een regie die bij een globaler project hoort, waar er digitale departementen zijn, programmatic, B2B marketing,… De structuur en de commerciële aanpak van Mag Advertising zullen specifiek zijn, maar de mogelijke gedeelde terbeschikkingstelling van middelen die Rossel Advertising biedt moet gebruikt worden.
 
Er is al veel inkt gevloeid over het akkoord. Sommige spelers verdenken Rossel ervan de hand te willen leggen op EDA of Nethys dat het zich ervan wil ontdoen…
Integendeel. De doelstelling van deze commerciële toenadering voor het merk L'Avenir is dat ze ons in staat stelt om autonoom te blijven op redactioneel vlak. Je moet een onderscheid maken tussen de reclamewerving waar l'Avenir nooit beschikt heeft over een nationale expertise, zeer weinig tools, marketing en contacten. Het komt erop aan van onze waaier van reclameoplossingen te verruimen, zeker inzake digital. Ik herhaal, het is de bedoeling tegengewicht te bieden aan Google en Facebook die bezig zijn ons op te vreten, als ik dat zo mag zeggen. De markt vraagt rendabiliteit, conversie. Samen kunnen we dat makkelijker bieden. Verder zullen we niet gaan. Het gaat om louter commerciële akkoorden die in geen geval wijzen op een verlies van redactionele onafhankelijkheid bij de verschillende titels. Sudpresse is mijn concurrent niet meer. Mijn grootste concurrenten zijn Google en Facebook.
 
 

Archief / MEDIA