Fr
Close

TRAINING&BOOKS

Saskia Schatteman (BVAM): "Tegen 2020 is 30% van alle communicatie vocaal"

Maandag 11 September 2017

Saskia Schatteman (BVAM):

Op 3 oktober vindt in Wolubilis in Brussel de derde editie van Tell A Vision plaats op initiatief van de BVAM. Voor de tweede keer wordt er een halve dag gewijd aan de radio. We gingen even polsen bij BVAM-ondervoorzitter Saskia Schatteman (tevens CEO van de VAR) wat er allemaal op het programma staat.

Hoe komt het dat Tell A Vision ook over radio gaat?
Omdat het een sterk medium is en veel interesse wekt bij bureaus en adverteerders. Dat betekent natuurlijk niet dat we op onze lauweren kunnen of moeten rusten: radio evolueert mee met zijn tijd. Omdat de editie van vorig jaar zo’n succes bleek, wijden we dit jaar dus opnieuw een halve dag aan radio en zijn toekomst.

Kun je iets meer vertellen over de aangekondigde sprekers?
Eerst wil ik nog even preciseren dat je in onze wereld die in steeds toenemende mate bepaald wordt door visuele prikkels opnieuw een groeiende interesse merkt voor auditieve communicatie. Dat hangt onder andere samen met de opmars van de nieuwe technologieën. Meerdere onderzoeken, waaronder dat van het bekende Gartner, voorspellen dat tegen 2020 – wat echt niet zo lang meer is – 30% van alle communicatie vocaal zal zijn. Dat is een belangrijk gegeven voor merken, want het betekent dat ze meer aandacht zullen moeten besteden aan hun auditieve identiteit, aan audiobranding. Maar je vroeg naar de sprekers.

Ja. Naar welke bijdragen kijk jij vooral uit?
Het is een bijzonder prestigieus en boeiend programma. Als ik er drie moet uithalen, zou ik om te beginnen kiezen voor Emma Rodero (Pompeu Fabra University in Barcelona). Ze zal haar licht laten schijnen op de cognitieve en emotionele verweking van audio-boodschappen. De Brit Sam Crowther (voormalig Creative director bij Bauer Radio en nu Head of Creative bij het bureau ‘Amillionads’) komt vertellen over de geheimen van data driven creatie in audio om zo een aantal tools aan te reiken die de kwaliteit kunnen verbeteren, met het oog op meer engagement en relevantie dankzij de human touch. Marc Barber tot slot (Planning Director Radiocentre) zal aantonen hoe radio kan werken als een multiplier voor brandbuiling, bovenop de tactische functie waarmee het medium vaak geassocieerd wordt.

Zelf ga je naar verluidt ook een woordje zeggen?
Inderdaad. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de verzamelde vakmensen meer te vertellen over de volgende CIM-studie zoals die op stapel staat vanaf 2018. Ik kan daarover al zeggen dat we het bereik veel breder gaan meten, onder andere dankzij de inzet van logfiles aan de hand van tags die geplaatst zullen worden op de streams van zenders. Die metingen komen bovenop de huidige luisterdagboeken die behouden blijven. Daarnaast gaan we in plaats van in golven te werken voortaan op continue basis meten, waarbij we om de twee maanden de resultaten aan de markt zullen rapporteren.

Over het CIM gesproken, bij de publicatie van de laatste golf in augustus bleek aan Nederlandstalige zijde een algemene daling van de absolute luisteraarsaantallen. Hebben jullie daar een verklaring voor?
Je opmerking klopt, maar ik wil er wel even bij vertellen dat de meeste zenders paradoxaal genoeg melding maken van een verhoogd engagement vanwege hun luisteraars. Wat die absolute luisteraantallen betreft, is het raadzaam af te wachten of het gaat om een unicum of een doorzettende trend. We zien niet echt een verklaring; misschien heeft het iets te maken met het feit dat deze golf drie weken vakantieperiode omvatte, in plaats van de gebruikelijke twee.

Archief / TRAINING&BOOKS