Fr
Close

BRANDS

Are you talking to me?, door Fred Bouchar (MM)

Zondag 27 Augustus 2017

Are you talking to me?, door Fred Bouchar (MM)

We hebben allemaal de video gezien waarin een Amerikaanse YouTuber Siri, Alexa en Google Home met elkaar laat praten. We kennen allemaal het verhaal van Burger King dat vocal assistant van Alphabet kaapte. En sommigen herinneren zich misschien zelfs de bekende uitspraak ‘I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that’ van Hall 9000 in ‘2001 A Space Odyssey’. Of je nu sceptisch of angstig staat tegenover artificiële intelligentie en vocal assistants, je kunt alleen maar vaststellen dat de robots de manier waarop we het internet consumeren en tegen marketing aankijken fundamenteel verandert.
 
Het recente partnerschap tussen Walmart en Google geeft een voorsmaakje van deze fundamentele evolutie en alles wijst erop dat de vocal assistants stilaan uitgroeien tot de nieuwe goudmijn van de digitake marketing. Volgens Google treden we het ‘assistentietijdperk’ binnen. Waarmee ze bedoelen dat het bedrijf het model van de klassieke zoekmotor wil inruilen voor eentje dat bepaald wordt door personalisatie, het semantische en vocale web.
 
Een paar cijfers ter ondersteuning. Volgens Google zal tegen 2020 50% van de zoekopdrachten vocaal zijn (tegenover 20% vandaag). 500 miljoen mensen maken vandaag al gebruik van een vocal assistant en hun aantal zou de komende drie jaar moeten verdrievoudigen. In 2020 zullen de consumenten 85% van hun relaties met bedrijven beheren zonder dat er menselijk contact aan te pas komt (Gartner). De omzet uit de conversatiebusiness zal tegen dan oplopen tot twaalf miljard dollar en de vocal assistants zullen reclamebestedingen van zowat zeven miljard dollar genereren (Juniper Research).
 
Daar waar het geschreven woord historisch de hoofdrol speelde in online interacties, zou de situatie compleet kunnen veranderen en de stem het meest intuïtieve kanaal voor de klantenervaring worden. “Aangezien ze vollediger zijn dan de zoekopdrachten die ingetikt worden in een zoekmotor zullen de vocale opdrachten een bevoorrechte toegangspoort tot de verwachtingen van de consumenten worden, waarover ze data zullen verzamelen”, schreef Les Echos onlangs.
 
Er zal voor de marketeers niets anders opzitten dan alweer hun content te doen evolueren om door te dringen tot de kern van de gezinnen. Amazon Echo, Google Home en de toekomstige Apple HomePod zouden gebruikers kunnen aanraden om zich bepaalde producten aan te schaffen, inlichtingen in te winnen over bepaalde diensten, enzovoort, allemaal naargelang de context en de consumptiegewoonten van de gebruiker.
 
Voor de digitale evangelist Stéphane Mallard betekenen deze evoluties het einde van de marketing zoals we die nu kennen. Het zullen niet meer de klanten zijn die beïnvloed moeten worden, maar hun smart assistants en de bijhorende algoritmes. De vraag rijst hoe bedrijven er zullen in slagen op een goed blaadje te komen bij hun klanten terwijl ze in de eerste plaats geconfronteerd worden met hun digitale butlers. “Proberen om de aankoop te beïnvloeden is nutteloos, de smart assistant van de klant zal bedrijven die dat toch proberen afstraffen en diegene die echt aan de behoefte van hun eigenaar beantwoorden naar voren schuiven.” Zal onze privacy daar dan wel bij varen? Om mee te lachen. Behalve als de machines in kwestie, net als Hall 9000, erin slagen om zich los te maken van hun bedenkers. En dan heb ik nog een vraagje. Voor onze vrienden, de uitgevers. Wat voor reclameargument rest er nog voor de geschreven media in een context waarin alles geactiveerd wordt met een stem?

Archief / BRANDS