Fr
Close

ASSOCIATIONS

Naar een Media Rating Council voor Europa?

Maandag 19 Juni 2017

Volgens onze collega’s van Mind zullen IAB Europe en de EACA in samenwerking met de WFA tegen het einde van de maand een aanbesteding lanceren voor de invoering van een certificering van de ad verification tools op Europees niveau, een beetje naar het voorbeeld van de Media Rating Council in de Verenigde Staten. Er bestaan een veertigtal verschillende specifieke tools in Europa; doelstelling is de markt een interpretatierooster geven om ze te vergelijken en te selecteren.

Archief / ASSOCIATIONS