Fr
Close

ASSOCIATIONS

EACA adviseert richtlijnen voor goede werking tussen mediabureaus, adverteerders en auditors

Woensdag 14 Juni 2017

De European Association of Communications Agencies (EACA) publiceerde op basis van tientallen interviews in de afgelopen zes maanden met mediabureaus, adverteerders, auditors en benchmarkers een nieuw rapport over hoe het vertrouwen en de goodwill tussen de bureaus, adverteerders en auditors kunnen verbeterd worden. En meer bepaald over zaken als data-vertrouwelijkheid, professionele standaarden en potentiële belangenconflicten.

De bureaus vermeldden drie aandachtspunten die de samenwerking goed zouden doen: er zouden strengere procedures en processen moeten komen om de gevoelige en waardevolle data die mediabureaus aan de verschillende auditors ter beschikking stellen te beveiligen. Ze vragen ook hogere standaarden wat betreft de interne werking bij de auditors (accreditaties, diploma’s en onafhankelijke controles) en er moeten meer criteria en standaarden in acht worden genomen bij het selectieproces van onafhankelijke media auditors, benchmarkers en consultants.

Vanuit adverteerderskant kwam naar voren dat bureaus meer moeten doen om hun klanten op te voeden over het media buying ecosysteem. Ze zeggen ook dat de keuze voor een auditor, benchmarker of consultant het voorrecht van de adverteerder is. Verder geloven ze ook dat auditors een uitgebreid pakket aan data kan opvragen bij de bureaus, al beseffen de adverteerders dat het een significante werklast met zich meebrengt. Aan de kant van de auditors geloven die laatste dat mediabureaus meer transparent en meegaand kunnen zijn op het vlak van het aanleveren van data die de adverteerder hen gevraagd heeft.  

Het rapport besluit met drie zaken die de belangen van alle partijen goed zou moeten doen. Een eerste is de lancering van twee werkgroepen, een die zich bezighoudt met het naleven van contracten en de ander voor media benchmarking. Een tweede besluit is de lancering van een praktisch handboek met richtlijnen voor het media benchmarking proces. Tot slot is er de vraag naar een meer bindende en in onderling overleg goedgekeurde gedragscode waarin de verplichtingen, gedragingen, standaarden en gebruiken staan voor alle partijen tijdens en na een auditing.

De volledige studie vind je hier.

Archief / ASSOCIATIONS