Fr
Close

TRAINING&BOOKS

Drie gouden regels voor digitale verandering, door Karin Schertler (Serviceplan)

Zaterdag 13 Mei 2017

Drie gouden regels voor digitale verandering, door Karin Schertler (Serviceplan)

Doe dat onmiddellijk weg: ik houd niet van buzzwords, ze zijn als vervelende insecten die de aandacht afleiden, maar geen enkel ander nut hebben. Hun ongewenste gezoem maakt het moeilijker om heldere gedachten te formuleren. En als deze pop-up woorden in een te grote concentratie voorkomen, wordt het onmogelijk om nog te onderscheiden wat echt belangrijk is. Daarom strooi ik niet gretig met uitdrukkingen als ‘agile’ en ‘4.0’. Al te vaak plakken mensen ze aan al hun gedachten om te benadrukken dat ze in staat ze een kleine disruptieve transformatie te bewerkstelligen en te tonen dat ze alles onder controle hebben (op het eerste gezicht dan toch).
 
Vier letters met een echte betekenis
Bij wijze van contrast stel ik het acroniem VUCA dan weer enorm op prijs. De term komt oorspronkelijk uit de militaire wereld in de Verenigde Staten, eind jaren 1990. Mijn waardering heeft te maken met het lange leven dat de term beschoren is en zijn veelzeggende betekenis. De vier letters verwijzen naar de Engelse termen Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity (volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en dubbelzinnigheid). Vier op het eerste gezicht onschuldige letters die veel zeggen. Omdat ze heel precies zowel de huidige toestand van onze wereld omschrijven, als wat we er in de toekomst mogen van verwachten in exponentiële dosis, met gevolgen voor organisaties en individuen die momenteel nog moeilijk te voorspellen zijn. We zijn ons er allemaal van bewust dat de omgeving waarin we ons bewegen een bepalende impact heeft op de kracht van de waardeketen van een organisatie en op elk van zijn werknemers. VUCA nodigt ons dus uit om de bestaande regels van een geslaagd bedrijfsbeheer systematisch in vraag te stellen, of we dat nu leuk vinden of niet.
Omdat de methodes, structuren en doctrines die in het verleden zorgden voor waardecreatie op lange termijn vandaag in het beste geval verworden zijn tot tandeloze tijgers. In het slechtste scenario kunnen ze nog enorm veel energie vragen en de waardecreatie tenietdoen.
Maar wat betekent het concreet voor jullie, als CEO, CDO of CMO? Hoe wordt in een door VUCA beïnvloede wereld substantiële waarde gecreëerd? Wat zijn de nieuwe succesfactoren voor een ondernemerselite die in de eerste linie experimenteert met moed, nieuwsgierigheid en pioniersgeest?

Over deze vragen heb ik me intens gebogen gedurende een tiental jaar. De voornaamste empirische lessen die ik getrokken heb, kunnen worden samengevat in drie fundamentele stellingen.
1. Omarm, vecht niet. Waarom vechten tegen iets dat je toch niet kunt veranderen? Het kost enorm veel tijd en energie. Tijd en energie waaraan het ons trouwens ontbreekt – daar waar we veranderingen kunnen bewerkstelligen en dingen veranderen. Zo is een van de basisslogans van VUCA: kies zorgvuldig en na rijp beraad waar je voor wilt vechten. En aanvaard dat onze wereld volatiel, onzeker, complex en dubbelzinnig is. Stop met te klagen over de wereld zoals hij is. Interpreteer in plaats daarvan alle gelegenheden en evenementen als tools die bijdragen tot de ontwikkeling, tot uitnodigingen om je te ontwikkelen – voor jezelf, als team, als organisatie en uiteindelijk als samenleving – door de dingen met een nieuw bewustzijn te bekijken. Daardoor zie je de kansen in een nieuw daglicht. Het sluit volledig aan bij de stelling van Einstein die wil dat problemen nooit opgelost kunnen geraken met dezelfde ingesteldheid als diegene waarbij ze ontstaan zijn.

2. Haast is het tegengestelde van snelheid. Als de levenscarrousel alsmaar sneller draait, bestaat het grote risico te verdrinken in frenesie. Alsmaar sneller, om aan het einde van de rit onszelf te kunnen feliciteren om wat we allemaal gedaan gekregen hebben in zo weinig tijd. Zonder dat we ons realiseren dat de organisatie oververhit geraakt. En zonder belang te hechten aan wat echt waardecreatie is, en wat niet. Een van de sleutelfactoren in het succes van VUCA, is het vermogen om snelheid te leren beheersen.
In deze context betekent bewust niet hetzelfde als vastberaden, maar wel doordacht: weten wanneer er een versnelling hoger geschakeld moet worden (inzake beslissingsprocessen en realisatie) en wanneer vertraging synoniem staat met wel bestede tijd (als het erop aankomt om mensen te integreren in veranderingsprocessen, strategie of visie). Met andere woorden, daar waar communicatie de waardecreatie significant versterkt. De vereiste tijd om dat te doen is gewonnen, niet door sneller te functioneren, maar door slimmer en anders te werken.

3. We-intelligence in plaats van I-intelligence.
Ongeveer 90% van de bestaande gegevens in de hele wereld werden de afgelopen twee jaar gecreëerd. Dat volume verdubbelt elk jaar. De globale kennismaatschappij is steeds afhankelijker van reflectie en werk in netwerken. Daarbij groeit het besef dat het individu (de persoon, het departement, de organisatie of het land) niet in staat is de uitdagingen die VUCA inhoudt op zijn eentje aan te gaan. De toekomst behoort aan de werknemers of organisaties die erin slagen officiële en onofficiële netwerken als een rijkdom te zien en die te benutten voor het goed van de organisatie. Als er snel de juiste beslissingen genomen moeten worden, vormen hiërarchieën een obstakel, terwijl duidelijke regels en gedeeld inzicht in het doel van de gemeenschappelijke activiteit gunstig zijn.

Organisaties die erin slagen om te kapitaliseren op een gedeelde intelligentie van de collega’s hebben een voorsprong.
Ze steunen op een groot aantal nieuwe tools. Die gaan van hybride modellen tot een zichzelf organiseren team via efficiëntere bestuursorganen, dankzij innoverende methodes om beslissingen te nemen.

Nieuwe regels voor een nieuwe tijd: VUCA gooit de regels die normaal garant staan voor een succesvolle bedrijfsvoering overboord. En nodigt ons uit om aan onze toekomst te bouwen met nieuwe regels, nieuwsgierigheid, passie en luisterbereidheid, volgens de stelling van Karl Popper: “In plaats van ons als profeten voor te doen, moeten we ons eigen lot scheppen.” Zin om je te verdiepen in enkele VUCA-klassiekers? Dan kunnen we je deze drie alvast aanraden: Reinventing Organisations by Frederic Laloux (2014), Organize for Complexity by Niels Pfläging (2014) en Denkwerkzeuge der Höchstleister by Gerhard Wohland and Matthias Wiemeyer (2007).

Archief / TRAINING&BOOKS