Fr
Close

ASSOCIATIONS

JEP: stabiele activiteit in 2016

Dinsdag 25 April 2017Volgens het activiteitenverslag voor 2016 van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) is het aantal klachten en dossiers, net als hun aard, de afgelopen twaalf maanden vergelijkbaar met de vorige jaren. De JEP behandelde meer bepaald 131 dossiers op basis van 186 klachten. In 61% van de gevallen oordeelde de JEP dat er geen opmerkingen te formuleren waren, omdat de desbetreffende reclame conform bleken met de wettelijke en zelfregulerende bepalingen. In 36% van de gevallen zag de JEP zich verplicht om een beslissing tot weigering of stopzetting te nemen, doordat de advertenties in kwestie eerder genoemde regels overtraden.
 
De behandelde dossiers betroffen vooral digitale communicaties (27,5%), TV/bioscoop (22%) en radio (21%), ver voor ’affichage (12%) en de geschreven pers (8,5%). De behandelde dossiers hingen vooral samen met maatschappelijke verantwoordelijkheid (27,5%), misleiding (26%) en fatsoen/goede smaak (24%)
 
De JEP herinnert eraan dat 2016 vooral in het teken stond van reflectie en de afwerking van de aanzienlijke verruiming van het bevoegdheidsveld, om de bescherming van de consument te versterken en het principe van het “level playing field” in de markt in stand te houden. Zo is de JEP, naast de reclameboodschappen die verspreid worden via massamedia sinds februari ook bevoegd voor POS, folders en brochures, alle vormen van affichage en reclamecontent die via digital wordt verspreid.

Archief / ASSOCIATIONS