Fr
Close

TRAINING&BOOKS

OFFF Barcelona 2017: 'Clash of the Civilizations', door Peter Lissens (CD, Supermachine)

Zondag 23 April 2017

OFFF Barcelona 2017: 'Clash of the Civilizations', door Peter Lissens (CD, Supermachine)

It was the best of of times, it was the worst of times … ‘lo mejor y el peor de los tiempos’. De organisatie van OFFF Barcelona slaagde er op wonderlijke wijze in om – zelfs nog vòòr de aanvang van het eigenlijke festival – een hoop clichés op een hoop te gooien en ze tegelijkertijd te bevestigen en te ontkrachten. Dat zorgde ervoor dat OFFF Barcelona een soort van cultuurclash werd, waarna we met gemengde gevoelens én op onze honger bleven zitten…

De allereerste talks leken al meteen de toon te zetten: presentaties die begonnen met de verkeerde slide, illustraties of moving content die plots en tot consternatie van de spreker uit de presentatie waren verdwenen … Opener Adam J. Kurtz, in de rol van underdog-entertainer, bleek over voldoende charme, charisma en zelfrelativering te beschikken om daarmee om te gaan. 
 
Tegelijkertijd was zijn presentatie, zo zou later blijken, exemplarisch voor de drie dagen die zouden volgen: heel veel anekdotiek, veel ditjes en datjes, maar weinig visie, weinig filosofie en een houding van ‘het overkomt ons allemaal maar een beetje’. En dan beschikte Kurtz wél nog over techniek en presentatieskills. Wat daarna volgde, verviel al te vaak in – al dan niet charmant – gestuntel en ‘we hebben dit gemaakt en dàt gemaakt … en oh ja, dat hebben we òòk gemaakt’.
 
OFFF Barcelona is eigenlijk een showcase- of portfoliofestival. Iedereen komt een beetje citeren uit eigen werk, maar een visie op het geheel ontbreekt. Niet dat er geen kwaliteit te zien of te horen was, maar het merendeel van dat werk kon je net zo goed online bekijken. Zonder het gestuntel tussenin voor lief te moeten nemen. De occasionele charme van onkunde draagt nu ook weer niet zò heel ver.
 
De ‘verdienste’ van de Barcelonese driedaagse was wel dat ze – onbedoeld – een pijnpunt blootlegde dat onze aandacht waard is. Alle 360° filosofieën, trends en beeldenstormers ten spijt, blijkt er – in de geesten én in de praktijk – toch vaak, nog steeds, een grotendeels impermeabele wand te bestaan tussen communicatie en advertising enerzijds en design en aanverwante disciplines anderzijds.
 
Kwaliteit wàs er. Ontegensprekelijk. Maar die was al te vaak het resultaat van creatieve monocultuur. Iedere boer leek z’n eigen groentjes te kweken op z’n eigen veldje, maar er viel al bij al maar heel weinig kruisbestuiving of cross-over te bespeuren. En dat is jammer.
 
Het vaakst gehoorde citaat – ook daar weinig originaliteit, want het kwam terug in zo ongeveer élke workshop of talk die wij zagen – was: ‘Do what you want, do what makes you happy. And fuck the client’. Hoe heerlijk zou het voor de aanhangers van die filosofie niet zijn, indien je een bureau – branding, ontwerp, graphic design, ik zeg maar wat - kon beginnen zònder klanten. ‘Do what you want. Do what makes you happy…’. En wij maar denken dat het net zaligmakend zou moeten zijn, dat je er net happy kon van worden, om je duivels te ontbinden vòòr zo’n klant.
 
Of het net lonend en verheffend kan zijn om zo’n klant – ook en vooràl in een design of branding traject - mee te nemen en de weg te tonen naar gewaagde, esthetische of disruptieve, maar altijd relevante concepten. Wij maken ons sterk dat dat hermetisch denken geen erg lang leven meer beschoren is.
 
In Genk loopt op dit moment een prachtige overzichtstententoonstelling over het universum van Ray en Charles Eames. Ontwerpers. Maar ook campagnebedenkers, filmmakers, art directors, filosofen, bedenkers van de prilste versie van Google Earth, uitvinders van onderwijsconcepten én auteurs van een onwaarschijnlijk volume aan grensoverstijgend werk… in opdracht van klanten en niet zelden gebaseerd op erg strakke briefings. Elk individueel onderdeel van die tentoonstelling vormt adembenemende inspiratie voor iedereen die met design, advertising, film, fotografie, communicatie… bezig is.
 
“Art is nòt something you apply to your work”, zei Charles Eames. “The art is the way you do your work. A result of your attitude towards it”. ‘Fuck the Client’ hebben Ray en Charles Eames nooit gezegd.
 


Het beste van OFFF 2017Hoewel OFFF ons een sensory overload beloofde, bleven de multizintuiglijke prikkels voor ons toch beperkt tot het festivalrestaurant waar de wereldvermaarde Catalaanse chefs Xavier Gubau en Carme Picas hun waarlijk multidisciplinaire kunsten toonden. Het workshopmenu dat ons het water in de mond deed lopen, bevatte slechts drie gangen – ook al omdat we simpelweg niet de tijd hadden om àlles te proeven. Dit waren voor ons de smaakmakers van OFFF Barcelona 2017:

- Anton and Irene. Een duo én een merk. Een sterke personal brand die met eigenzinnig, relevant werk de communicatie van onder meer USA Today, Porsche, Nintendo en Google naar een hoger niveau tilden.

- Studio Folch. Onvergelijkbare brand narrators die met een heel eigen transmedia crossover van audiovisuals, storytelling, design, art direction, editorial, en ‘brand journalism’ verhalen creëren waar niemand aan voorbij kan. Disruptief, hout snijdend en inspirerend.

- Javier Canada. De grondlegger van interaction design en met zijn studio Tramontana een echte game changer.

Archief / TRAINING&BOOKS