Fr
Close

ASSOCIATIONS

UBA spreekt zich uit over verscherpte e-privcayregels

Dinsdag 4 April 2017

Naar aanleiding van de General Data Protection Regulation, de Europese wetgeving die richtlijnen bepaalt rond de verzameling, opslag en gebruik van persoonlijke gegevens, en een vernieuwde ‘ePrivacy Regulation’ dat privacyregels voor technologie- en telecombedrijven rond online communicatie aanscherpt, die beide in 2018 in voege zouden treden, wenst UBA het standpunt van de adverteerder mee te delen aan de regelgevers. Het doet dat in samenspraak met de WFA, de World Federation of Advertisers. UBA legt uit dat het het standpunt van de Commissie om de consumenten een geïnformeerde keuze te laten maken over hoe zijn gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden ondersteunt. De vereniging gelooft echter niet in dat de wetgever een eenduidige manier kan voorschrijven over waar en hoe de toestemming moet gegeven worden. “Gebruikersonderzoek is noodzakelijk om de toestemming niet te herleiden tot een 'box- ticking' oefening. In veel gevallen zal de manier waarop de toestemming kan gegeven worden zelfs context-afhankelijk zijn. Daarnaast maakt de snel veranderende technologie een voortdurende aanpassing noodzakelijk. UBA en WFA pleiten dan ook voor een uitgebreid onderzoek en voor uitgebreide testen om de meest effectieve en efficiënte methodes te implementeren”, aldus de aanbeveling. Daarnaast zijn de adverteerders bij monde van de UBA het niet eens met voorstellen waarbij consumenten een overal toepasbare 'Do Not track' optie kunnen instellen. “Reclame financiert in grote mate de online inhoud en internet diensten zoals gratis email, sociale media en zoekmachines. Er zijn eveneens alternatieve betalende diensten beschikbaar, maar wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het merendeel van de consumenten voorstander zijn van de gratis-modellen in ruil voor reclame. Consumenten moeten bewust een geïnformeerde keuze kunnen maken”, aldus UBA. Tot slot spreekt UBA zich uit over de uitzonderingen die gemaakt worden voor website analytics die adverteerders nodig hebben om hun campagnes te evalueren. Die technische expertise wordt volgens de UBA vaak aangekocht bij externe derde partijen. De uitzonderingen kunnen dus niet beperkt blijven tot ‘first parties’ en de uitzonderingen moeten volgens de adverteerders dus uitgebreid worden.

Archief / ASSOCIATIONS