Fr
Close

BEST OF RESEARCH

Slechts 24% van de Belgen gebruikt online reclame

Woensdag 14 December 2016

Slechts 24% van de Belgen gebruikt online reclame

Volgens een onderzoek van Eurostat (de statistische dienst van de Europese Unie) beschikt meer dan drie kwart van de bedrijven met minstens tien werknemers weliswaar over een website en gebruikt ongeveer de helft sociale media, maar toch zet slechts 25% internetreclame in. In België ligt dat percentage zelfs nog iets lager (24%), terwijl 81% een website heeft en 53% social inzet.
 
Nog volgens het onderzoek gebruikt 78% van de bedrijven uit de Europese Unie die in online reclame investeren contextuele reclame. Dat wordt door Eurostat gedefinieerd als het gebruik van informatie die afkomstig is uit de inhoud van bezochte websites of de sleutelwoorden van zoekopdrachten, met de bedoeling om de doelgroep te identificeren voor de verzending van de advertenties. Daarmee is dat de vaakst voorkomende vorm van gecibleerde reclame op internet. Voor Belgische bedrijven bedraagt dat percentage 71%.
 
Daarna volgen op Europees niveau en met 30% geotargeting (reclame gebaseerd op de positie van de internauten) en gedragsgebonden targeting met 27%. Bij ons zijn de percentages vrij identiek, met respectievelijk 29% en 25%.
 
Meer details hier.

Archief / BEST OF RESEARCH