Fr
Close

BEST OF RESEARCH

Ipsos Trend Observer 2017: nood aan bescherming nu er geen waarheid meer is

Zondag 11 December 2016

Ipsos Trend Observer 2017: nood aan bescherming nu er geen waarheid meer is

‘Trend Observer’, de kwalitatieve studie die Ipsos elk jaar voert, onthult opkomende trends overal ter wereld aan de hand van peilingen bij trendsetters tussen 20 en 40 jaar in zeven landen (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Verenigde Staten, Brazilië, Zuid-Korea en China).
 
De context beschreven door deze trendsetters, is ontdaan van elke houvast: we weten niet meer wat goed of waar is, omdat de waarheid onderhevig is aan ‘diffractie’. Dit is het jaar van de ‘post-truth’ (een woord dat dit jaar opdook in de Oxford-woordenlijst). Mensen hechten geen geloof meer aan diegenen die nochtans een referentierol zouden moeten spelen: ze hebben het gevoel in een zeer conflictuele wereld te leven, waarin allerlei overtuigingen tegen elkaar opbotsen.
 
Nood aan bescherming
Ze proberen aan dit permanente slagveld te ontkomen door zich terug te trekken, door de ‘slow’ beweging die de laatste jaren op gang is gekomen. Mensen wilden al meer tijd en ruimte voor zichzelf, verlangden naar een trager temp. Daarbij komt nu ook de behoefte om zich te beschermen. Daartoe worden drie strategieën gehanteerd:
 
- Elders / Higher. Mensen willen ontsnappen, zowel geografisch als virtueel of spiritueel. Ze gaan op zoek naar hun eigen ‘paradijs’, waar ze de buitenwereld kunnen wegfilteren en een bufferzone creëren. Dat krijgt vorm via de opmars van Escape Games, Breather spaces of de razend populaire Pokemon Go games, enzovoort. De verovering van de ruimte wordt weer populair, net zoals religieuze retraites, reizen in andere dimensies, je eigen dood simuleren… Het Peter Pan-syndroom ontwikkelt zich, net zoals de passie voor vintage en andere vormen van nostalgie.
 
- Kringen & communities. De door de individuen zelf gecreëerde filters moedigen hen aan om toe te treden tot gemeenschappen van gelijkgezinden, waar ze compromisloos kunnen bestaan, binnen gesloten modellen, waar de wereld wordt herschapen naar hun eigen beeld.
 
- Overgave aan een hoger gezag. Een meester, een goeroe, een wezen dat machtiger en slimmer is dan wijzelf om ons te leiden. Het verklaart de voorliefde voor meditatie en yoga, maar ook voor de natuur en de dieren. Bedoeling is opnieuw aanknopen met een instinctieve manier om onze emoties te beheren en dichter bij de andere te komen.
 
De trendsetters van Ipsos vinden elkaar rond nieuwe syncretismen, in een verlangen naar een absoluut goed in een wereld waarin ze zich slecht thuisvoelen. De link naar integrisme als poging tot transcendentie ligt voor de hand. “Waar expertise terrein verliest, wint geloof er als vanzelf”, verklaarde Thibaut Nguyen, Directeur du département Trends & Prospective van Ipsos in L’Obs.

Archief / BEST OF RESEARCH