Fr
Close

BEST OF RESEARCH

Adverteerders willen meer betrokken worden bij programmatic buying processen

Donderdag 1 December 2016

Adverteerders willen meer betrokken worden bij programmatic buying processenDe ontwikkeling van programmatic leidt tot veranderingen in de organisaties. Terwijl de aankoop van ruimte tot dusver vooral beheerd werd door mediabureaus, willen adverteerders steeds meer betrokken worden in het beslissingsproces dat verband houdt met programmatic buying. Dat blijkt uit een onderzoek gevoerd door TBS Group en Lens Academy dat peilde naar de impact van programmatic oplossingen bij de adverteerders van zes grote landen (Frankrijk, Italië, Duitsland, Benelux, Spanje en Zwitserland). Het onderzoek waaraan 1200 adverteerders deelnamen, meet de kennis van de adverteerders inzake programmatic, identificeert de manier waarop ze deze technologieën gebruiken en definieert hun verwachtingen en noden om hun toekomstige positionering tegenover deze tools te bepalen.
 
Van de 56% van de respondenten voor wie de programmatic buying volledig beheerd werd door mediabureaus, wil meer dan 15% hun werkwijze binnen de twaalf maanden aanpassen om te evolueren naar een gemengd model (10%) of zelfs 100% geïntegreerd (5%). Volgens het onderzoek is dit verschijnsel algemeen en betreft het de adverteerders van alle ondervraagde landen.
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat 65% van de ondervraagde adverteerders weet wat Programmatic Buying is. Drie landen hebben een hoger gemiddelde – Frankrijk, Spanje en Duitsland – terwijl de Benelux, Zwitserland en Italië een lager antwoordpercentage hebben. 35% van de Europese adverteerders weet desalniettemin nog niet waar Programmatic Buying voor staat.
 
Van de ondervraagde adverteerders gebruikt 81% programmatic tools om hun campagnes op het internet te kopen. 32% geeft meer dan een vijfde van hun digitale budgetten uit via deze tools. Internet is echter niet het enige medium dat aan bod komt bij deze technologie: meer dan 74% van de gebruikers is bereid deze technologieën in te voeren om ruimte te kopen voor radio, pers en tv.
 
Het onderzoek identificeert tot slot de belemmeringen voor deze technologie. Daartoe behoren de kwaliteit van de inventaris, het gebrek aan transparantie en het ontbreken van de garantie dat het medium past bij de reclame.
 
Meer details hier.

Archief / BEST OF RESEARCH