Fr
Close

CANNES LIONS 2016

Peter Ampe en Odin Saillé (DDB): 'Advertising with high purpose'

Dinsdag 21 Juni 2016

Peter Ampe en Odin Saillé (DDB): 'Advertising with high purpose'

We kwamen Peter Ampe en Odin Saillé tegen, de CD's van DDB Brussels, na hun Silver Lion in Print & Publishing voor Alzheimer Liga Vlaanderen. We hadden het over 'Simplified Stories', maar ook over 'Stardust for Bowie' dat een Bronze in Promo & Activation won.

Hoe voelen jullie je na deze eerste Silver?

Peter Ampe: We zijn natuurlijk heel blij, vooral omdat het om 'print new style' gaat. Het betreft niet alleen papier, een pagina, maar het is publishing. Dat is ook de reden waarom de organisatoren van de Cannes Lions de naam van de categorie in Print & Publishing veranderd hebben. Ze wilden de categorie verbreden om ze vernieuwender te maken.

Odin Saillé: Voor mij is het ook 'advertising with high purpose'. Het is meer dan een advertentie, meer dan een campagne. Het is een echte oplossing, een hulpmiddel voor mensen die lijden aan Alzheimer.

Vanwaar komt het idee van die 'Simplified Stories'?

Peter Ampe: Vertrekpunt waren de studies van Universiteit Antwerpen en Paradox die aantoonden dat lezen de ziekte van alzheimer doet afremmen. We wilden geen campagne creëren, maar wel een idee zoeken dat mensen zou helpen om te blijven lezen. Het prototype van het boek werd getest door alzheimerpatiënten die aan de ziekte leden en de resultaten waren bevredigend. Het is echt een oplossing voor hen. De Franstalige liga wil het boek nu ook in het Frans uitgeven en andere landen zoals Frankrijk tonen ook interesse.

Odin Saillé: Daarom hebben we beslist om een naam aan deze collectie te geven zodat het een label werd. De biografie van Stromae is het eerste nummer in de collectie en het tweede zal volgend jaar uitkomen. Alles is reeds in kannen en kruiken met de uitgever. 500 exemplaren van het Stromae-boek zijn reeds verkocht. Dat lijkt weinig, maar de doelgroep is dan ook beperkt: het zijn patiënten die nog maar pas gediagnosticeerd zijn en die we nog op een efficiënte manier kunnen helpen.

Peter Ampe: Wat echt belangrijk is, is dat we ons echt gevoed hebben met de analyses uit die studies. Dat is echt het dna van het bureau geworden: niet alleen maar campagnes maken, maar oplossingen voorstellen die van pas komen in het leven van mensen.

Odin Saillé: We zijn allergisch geworden voor campagnes die alleen maar uit zijn op awareness. Ze wekken dan wel een zeker bewustzijn op, maar helpen de mensen niet echt.

Kunnen jullie iets meer vertellen over de totstandkoming van dit boek?

Peter Ampe: Deze Lion is een bekroning voor het werk van een heel team… De accounts, de designer, de copy, Bart Van Goethem die het boek heeft herschreven.

Odin Saillé: Hij heeft het tussen vijf en tien keer gelezen en hij heeft er langer aan gezeten om het boek te herschrijven dan de auteur van de originele biografie.

Peter Ampe: Het is ook een knap staaltje van design. Het is een wetenschappelijk design met mnemotechnische hulpmiddelen om patiënten te laten onthouden wat ze juist gelezen hebben. Een samenvatting na elk hoofdstuk, kleuren, foto's en een samenvatting van elke pagina, een aangepaste typografie,... We hadden een missie: 'Als we Apple waren, hoe zouden we dit boek dan maken?'.

Jullie wonnen ook een Bronze met 'Stardust for Bowie'...

Odin Saillé: Dat is onze case voor Studio Brussel die we maakten naar aanleiding van het overlijden van David Bowie. We lanceerden het platform stardustforbowie.be, een constellatie in de vorm van een bliksemschicht die op het gezicht van Bowie getekend was. Fans konden er een persoonlijke boodschap of hun favoriete song op een ster in de constellatie posten.

Peter Ampe: Het is ons laatste eerbetoon aan Bowie. De actie deed het goed over heel de wereld en kreeg ook weerklank in de internationale pers. Voor Brian Eno is het de mooiste hommage die we aan zijn vriend konden schenken… Het is opnieuw het werk van een team van tien personen die dit online platform hebben bedacht, gepresenteerd en online gezet in minder dan 18 uur.

Archief / CANNES LIONS 2016