Fr
Close

AGENCIES

De stakeholders, een cruciale spreekbuis, door Whyte Corporate Affairs

Vrijdag 13 Mei 2016

De stakeholders, een cruciale spreekbuis, door Whyte Corporate Affairs

Bedrijven geven sinds lang voorrang aan twee stakeholders die cruciaal zijn voor hun werking: de klanten en de medewerkers. Om de klanten te bereiken, bestaan er talloze mogelijkheden: we gaan de lezers van Media Marketing niet lastigvallen door al de disciplines, acties en de kanalen die gerelateerd zijn aan marketing en communicatie met een commerciële functie op te noemen. Voor de communicatie naar medewerkers bestaan er andere benaderingen die het midden houden tussen corporate communicatie en HR-management.

Historisch gezien hebben bedrijven nog een andere opinieleider altijd hoog in het vaandel gedragen: de journalisten, met een behoorlijk divers arsenaal aan mogelijkheden: door ze te informeren, door ze een ervaring, product of dienst te laten ontdekken, en soms zelfs door ze een cadeau te schenken, staaltjes of reizen om ze 'beter' te sensibiliseren. We hebben dat zelf en vaak ten onrechte 'PR' genoemd.

We moeten onderkennen dat de functie van PR in een bedrijf het onderhouden is van relaties met zijn publiek, het geheel van spelers dat rond een bedrijf of organisatie hangt; journalisten zijn maar een deel van dat publiek. Toch wordt deze discipline in Frankrijk en Franstalig België 'Public Relations' genoemd.

Paid or earned?
De geleidelijke komst van bloggers en online influencers heeft geleid tot een nieuwe bijzondere categorie van stakeholders, aangezien ze tegelijkertijd burgers en consumenten zijn, maar niet echt journalisten in de traditionele zin van het woord die gratis of in loondienst werken, eerder in materiële voordelen en alsmaar meer ook in financiële. Vandaag verkopen internationale mediabureaus 'blogger panels' net zoals ze reclameruimte verkopen. In plaats van louter een individu wordt het individu een volwaardig medium. Deze evolutie toont aan dat bloggers ook een commerciële functie hebben, en een die rechtstreeks betaald wordt door de adverteerder, in tegenstelling tot journalisten, die onrechtstreeks en slechts deels worden betaald door dezelfde adverteerder.
De definitie van 'influencers' gaat verder dan die van journalisten en bloggers, zelfs al blijven die belangrijke opinieleiders. Sinds mensenheugenis is de activiteit van een bedrijf en zijn succes ook verbonden met andere stakeholders, zoals politici op federaal of gewestelijk niveau (belastingen, BTW, accijnzen, subsidies,…), de lokale verkozenen (taksen, vergunningen,…), vakbonden, consumentenorganisaties, NGO's, buurtbewoners, federaties, experts, proffen en talloze anderen. Hoewel ze altijd bestaan hebben, zijn deze stakeholders door de evolutie van technologie nog nooit zo goed verbonden met elkaar geweest zodat hun meningen snel worden verspreid via verschillende media, aangezien ze een grote geloofwaardigheid tentoonspreiden. We voerden een enquête bij het grote publiek die aantoont dat de geloofwaardigheid bij 'peers' ongeveer 40% is, terwijl experts en organisaties een geloofwaardigheid van meer dan 80% kregen. De invloed van deze opinieleiders die opinies verspreiden buiten de relatie adverteerder-consument zal nog groeien. Het beheer van deze stakeholders vereist een specifieke aanpak, op basis van het identificeren van deze groep en het opzetten van een langetermijnrelatie. Het gaat niet om 'earned media, maar om personen die je vertrouwen. Of je nu een winkel wilt openen, een innovatief product wil lanceren of je activiteit wil beschermen, sommige van deze stakeholders kunnen een positieve of negatieve mening hebben die vaak cruciaal is om je project te doen slagen.
 

Archief / AGENCIES