Fr
Close

MEDIA

Eric van der Haegen (TargetSpot): "Audio verkoop je niet op dezelfde manier als klassieke radio"

Woensdag 23 Maart 2016

Eric van der Haegen (TargetSpot):

Een paar weken geleden presenteerde Radionomy – de Belgische audiogroep die Vivendi als meerderheidsaandeelhouder heeft – zijn regie TargetSpot aan de Belgische markt. Doelstelling: de Belgische (digitale) radio’s nieuwe kansen bieden om hun bereik te verzilveren en adverteerders in staat stellen nieuwe doelgroepen te bereiken. Country manager Eric van der Haegen legt uit.

Tot dusver werd het aanbod van Radionomy (een platform dat digitale radio’s in staat stelt hun programma’s uit te zenden en dat momenteel meer dan 57.000 stations groepeert, nvdr) gecommercialiseerd door HiMedia. Waarom introduceren jullie nu jullie regie TargetSpot in België?

Het is onze bedoeling een onafhankelijke internationale regie die gespecialiseerd is in digitale audio te creëren, met een aanbod dat pure players op het internet, digitale streaming van klassieke radio’s en ruimte op streamingplatformen omvat. Dat klinkt ambitieus, maar we geloven erin en we zullen ons ook verder blijven ontwikkelen in andere landen, zoals in Duitsland of in Spanje. Daartoe beschikken we over een ruime expertise die we sinds tien jaar opgebouwd hebben in de Verenigde Staten, en ook in Frankrijk. De overname helpt ons om te beschikken over de middelen die we nodig hebben om onze ambities waar te maken. In België willen we ons aanbod uitbreiden met zuiver Belgische merken, hun aanbod te gelde maken. Anderzijds willen we de betrokken stations helpen hun bereik te boosten en ook bijdragen tot de creatie van nieuwe streamings.

Vertel eens iets meer over de nieuwe Belgische antenne.

Momenteel telt ons team op internationaal niveau ongeveer 70 medewerkers. In België zijn we met een twintigtal. Zelf houd ik me bezig met partnerships daar waar we geen regie hebben en tegelijk ben ik country manager voor België, omdat ik de markt hier goed ken. Het Belgische team zal de komende maanden nog versterkt worden, vooral op technologisch vlak, maar ook aan commerciële zijde, want er zijn veel projecten.

Waaruit bestaat het aanbod van TargetSpot momenteel?

We commercialiseren de Belgische inventarissen van Radionomy en de Belgische ruimte van de internationale radio’s. Ons aanbod bestaat uit kwalitatieve netwerken van luisteraars die voor 100% geconnecteerd zijn. We bieden pre-rolls van maximum 20 seconden en twee reclameblokken van maximum twee minuten per uur. Doelstelling is zoveel mogelijk data over de luisteraars verzamelen om duidelijk afgebakende segmenten te kunnen bepalen (op basis van sociodemografische criteria, maar ook gedragsgebonden parameters, contextuele criteria,…) en die aan te bieden aan de adverteerders. In onze missie worden we geholpen door adserving en targetingtechnieken ontwikkeld door TargetSpot. We sluiten ook partnerships met derden om ons bereik nog beter te kwalificeren en kwantificeren.

Wat zijn jullie troeven?

Reclame voor digital audio verkoop je niet op dezelfde manier als voor klassieke radio. Je hebt expertise in digital en data nodig om de aankoopmodellen te beheersen. Binnen TargetSpot kunnen we bogen op een grote voorsprong inzake programmatic, bijvoorbeeld. Onze CRO Erik Portier kent die wereld erg goed.

Het radiolandschap evolueert traag maar zeker naar een globalere audiowereld. Met welke challenges wordt die op korte termijn geconfronteerd?

Als je naar de States kijkt, zie je dat digital het klassieke luistergedrag inhaalt en in Frankrijk gebeurt een derde van het luisteren al via het internet. Radio evolueert geleidelijk naar DAB+ of IP-zenders. Natuurlijk zal de FM-band niet van vandaag op morgen verdwijnen, maar de streamingplatformen groeien. De luistertijd zal verdeeld worden over de traditionele zenders, internet en streaming, alsook andere welbepaalde streamingdiensten. Om al die vormen van bereik te meten, moeten er studies in het leven geroepen worden. Dat moet allemaal nog gebeuren in België. Momenteel werkt het CIM met declaratieve studies. Voor de Radionomy-stations ligt dat moeilijk, want onze naambekendheid is niet erg groot. De meeste mensen weten niet eens dat ze naar een Radionomy-station luisteren. Om ons bereik te kennen, zouden we het moeten meten op basis van de data van de server, dan zouden we de exacte cijfers hebben. We bereiken in België momenteel 350.000 unieke luisteraars per maand, goed voor twee miljoen uur en 2,5 miljoen sessies per maand. In België zijn die cijfers nog niet gecertificeerd, in Frankrijk wel, door het OJD, maar we werken aan de invoering van zo’n tool, dat zou de hele sector ten goede komen. Om dat met een algemene consensus te doen, is het belangrijk de voornaamste spelers rond de tafel te hebben, de vier regies, de grote radio’s, maar ook nieuwe spelers als Deezer en Spotify.

Archief / MEDIA