SLUITEN


Op zoek naar iets ?

Zoeken

Al een MM-account ?

Inloggen Wachtwoord vergeten ?

Voer hierna uw e-mail adres in en ontvang een link om uw wachtwoord aan te maken.Je wachtwoord versturen
FR NL

Op zoek naar iets ?


GEAVANCEERDE ZOEKOPTIES >

Nog geen lid van MM ?

mm.be is een freemium site. Om toegang te krijgen tot onze betalende inhoud, moet je een account aanmaken en je abonneren op onze producten.
Account aanmaken

Al een MM-account ?

Wachtwoord vergeten ?

Voer hierna uw e-mail adres in en ontvang een link om uw wachtwoord aan te maken.


Je wachtwoord versturen
close

Tecteo herverdeelt de kaarten in de Franstalige pers

Zaterdag 19 Oktober 2013


Tecteo herverdeelt de kaarten in de Franstalige pers
Daar waar iedereen verwachtte dat Tecteo zou participeren in IPM, liet de Waalse intercommunale eerst zijn oog vallen op Les Editions de l’Avenir… Al dan niet in afwachting van een toekomstige toenadering met de aandeelhouders van La Libre en La DH? Analyse en commentaren bij een dossier dat nog lang niet rond is.
Corelio en Tecteo hebben op 6 september een principieel akkoord gesloten betreffende de overname van Les Editions de l’Avenir en Proximag. Naast de volle 100% van beide bedrijven neemt Tecteo ook de aandelen van Corelio in Press Banking (16,7%), Copiepresse (14,87%), Belga (9,96%) en Les Journaux Francophones Belges (14%) over. Idem dito voor de 8,33% die Les Editions de l’Avenir in Scripta bezat, aan de zijde van IPM (33,33%), Concentra (33,33%) en Corelio (25%). Wel behoudt Corelio zijn 50% in Nostalgie NV (samen met NRJ Group) en vooral zijn 16,34% in Audiopresse, de holding die 34% van RTL Belgium in handen heeft.
Met de transactie zou naar verluidt een bedrag van 26 miljoen euro gemoeid zijn. Tegelijk hebben Tecteo en de familie le Hodey (de eigenaars van IPM) bevestigd wat iedereen al wist: dat ze onderhandelingen bezig zijn. Die hebben een nieuwe wending genomen: daar waar er eerst sprake was van een simpele participatie door Tecteo in IPM, is het nu de bedoeling een Franstalige mediapool in het leven te roepen. Die zou “IPM Group en Les Editions de l’Avenir binnen een gemeenschappelijke structuur groeperen”.

Corelio houdt druk en de regie van L’Avenir
Over de overname van de Naamse persgroep verklaarde Pol Heyse, de CFO van Tecteo, dat ze kaderde in een langetermijnstrategie die mikt op “de versterking van de aan de klanten aangeboden mediacontent en op de creatie van een nieuw economisch model voor de betalende dagbladpers”. Luc Missorten, de CEO van Corelio, is er naar eigen zeggen “van overtuigd dat de transfer nieuwe mogelijkheden zal scheppen voor de versnelde implementatie van de digitale strategie van L'Avenir binnen de Franstalige gemeenschap”.
De vakbonden van Les Editions de l’Avenir van hun kant preciseerden dat de kranten van de groep nog steeds gedrukt zullen worden door Corelio en dat alle diensten, waaronder de reclameregie, die de voormalige eigenaar aan L’Avenir en Proximag leverde, behouden blijven, met inbegrip van het personeel dat er werkt. Wat de regie betreft, bevestigt Bart Decoster (corporate director van Connect National) dat Corelio Connect die zal blijven verzorgen, nog minstens tot de Raad voor Mededinging zijn advies gegeven heeft over dit dossier.

De schaduw van de PS en de persvrijheid
In afwachting stellen heel wat mensen zich vragen over de strategie van Tecteo en zijn baas, Stéphane Moreau. Anderen klagen over het gebrek aan transparantie bij de groep, de manier waarop de overheidscontrole er uitgeoefend wordt en zelfs de impact van de PS. Ecolo-politicus Stéphane Hazée in Le Soir: “Je kunt je afvragen wat in een transactie als deze nog het gemeentelijk belang is dat de werking van een intercommunale moet funderen?”. Bij de MR die nochtans met drie vertegenwoordigers in het uitvoerend bureau van Tecteo zit, net zoals de PS (3) en de CDH (2), wees voorzitter Charles-Michel “het totale gebrek aan transparantie bij de overname” met de vinger. Hij had het zelfs over “de berlusconisering van Wallonië”.
Tijdens het programma Controverse op RTL-TVI benadrukte Bernard Marchant, CEO van Rossel, dat noch in België noch in Europa ooit een persorgaan toebehoorde aan een overheidsinstelling. Marchant pleitte bovendien voor een regulering van de pers: “Energie is gereguleerd, de audiovisuele sector is gereguleerd, maar de pers is dat nooit geweest. Er zijn enkel privé-spelers in de pers. Die wordt verondersteld tegengewicht in de schaal te leggen in een normale democratie.” Tijdens hetzelfde programma betreurde Stéphane Moreau van zijn kant dat alle redacties van de groep Rossel zich zorgen maakten over de onafhankelijkheid van de pers, terwijl de “hele groep die bij de transactie betrokken is eerder blij is dat zijn voortbestaan financieel verzekerd is”. Hij herinnerde er ook aan dat Rossel ook een bod gedaan had voor de overname van L'Avenir: “Ik weet niet of de garantie op onafhankelijkheid groter zou zijn als drie vierde van de Franstalige pers in handen van een enkele familie zou zijn”, besloot Moreau.

Het Jalta van de Belgische dagbladpers
Naast de bekende uitdagingen die de hele sector mobiliseren, vinden deze verschuivingen hun oorsprong in de huidige reorganisaties bij IPM en Corelio. Ze hebben niet alleen een impact op de twee concurrenten van Rossel, maar ook op de toekomst van de Belgische dagbladpers in het algemeen. Bij IPM willen bepaalde leden van de familie Le Hodey hun aandelen naar verluidt verkopen. Enkele maanden geleden deelde François le Hodey, CEO van de groep, mee dat hij aansluiting zocht bij een partner om de ontwikkeling en diversificatie van zijn groep voort te zetten. De onderhandelingen met Tecteo begonnen meerdere maanden geleden. Volgens sommigen hebben de aarzelingen van de familie Hodey (die zoals bekend zeer bedreven is in het rekken van onderhandelingen) Tecteo ertoe aangezet om eerst zijn oog te laten vallen op Les Editions de l’Avenir, om IPM onder druk te zetten. François le Hodey verwijst eerder naar een denkoefening die tegelijk met de onderhandelingen met Tecteo gevoerd werd “over de mogelijkheid om aan de consolidatie van de perssector te werken”. Hij voegt eraan toe: “Deze denkoefening kwam in een stroomversnelling terecht door een bod van Rossel om l’Avenir te kopen. Dat zou geleid hebben tot een consolidatie van de regionale pers, met ernstige problemen voor het concurrentieel evenwicht. Tecteo moest dus dit overname-initiatief nemen.” De verkoop van L’Avenir door Corelio hangt dan weer samen met de wens van de groep om zijn activiteiten en die van Concentra te ballen om zich toe te spitsen op de Vlaamse markt, via de oprichting van Het Mediahuis die in juni officieel gemaakt werd. Over dat dossier uitte de auditeurs van de Belgische Raad voor Mededingen trouwens ‘ernstige twijfels’ en vroeg het College van Mededinging om nader onderzoek. Herinneren we er nog aan dat Corelio onlangs zeven miljoen euro op tafel legde voor de kapitaalsverhoging van De Vijver Media waarvan de groep een derde in handen heeft (samen met Sanoma en Woestijnvis). De nood aan vers geld was dus voelbaar, des te meer omdat Corelio 2012 beëindigde met een negatief nettoresultaat van 3,9 miljoen, op een omzet van 370 miljoen (-4,6%). Kortom, de overname van Les Editions de l’Avenir en de lopende onderhandelingen met IPM zouden dus wel eens kunnen uitmonden in een Jalta voor de Belgische pers, met aan de ene kant de as Rossel-De Persgroep en aan de andere IPM/Tecteo-Corelio.

 ARCHIVE / MEDIA - STRATEGY


INTERVIEW

  Guillaume Boutin (Proximus):

Guillaume Boutin (Proximus): "We willen de digitale gezel van de Belgen worden"DOSSIER  Mixx 2018: de gouden campagnes  


Van de 133 campagnes die ingeschreven werden de Mixx Awards 2018 van BAM, reikten de jury’s voorgezeten door Christine Jean (AG), Sonja Klein (OMG), Wim Decraene (Frucon) en Alex Thoré...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier


Re-evaluating Media: over de gepercipieerde en reële impact van media  


Radiocenter, het marketingorgaan van de Britste radiozenders dat radio promoot als commercieel medium, gaf begin dit jaar de opdracht aan Ebiquity om een rapport op te stellen over de marktpositie...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier


Influencer marketing: tussen emancipatie en zelfregulering  


Met het oog op meer transparantie publiceerde de FOD Economie half mei een erg strikte richtlijn inzake influencer marketing. Het initiatief werd onthaald op een storm van protest en meteen weer...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier