Fr
Close

BEST OF RESEARCH

Bureaucommissie: met gelijke wapens

Dinsdag 15 December 2015

Bureaucommissie: met gelijke wapens

Met stip de saga van het jaar. De afschaffing van de mediacommissie zoals aangekondigd door Medialaan en goedgekeurd door de UBA, zal vanaf 2016 een feit zijn voor de Vlaamse audiovisuele sector. De andere media willen de beruchte 15% liever nog even in stand houden. In dit complexe dossier waren vooral de meningen van de uitgevers, regies en audiovisuele operatoren verdeeld, terwijl de mediabureaus de beslissing van Medialaan & Co veeleer als een non-event beschouwden.
 
De mening van Space: Event of non-event… zelden leidde een zo onspectaculaire tariefwijziging (want in feite komt het voor de adverteerders op hetzelfde neer) tot zoveel debatten en uiteindelijk zoveel inspanningen: om uitleg te geven, interne processen aan te passen, reportings te veranderen,…
 
Eerst leek de rechtvaardiging van de beslissing van Medialaan onduidelijk, hoewel ze toch door het gros van de Vlaamse audiovisuele regies gevolgd werd… Mettertijd werd de bedoeling echter duidelijk.
 
De vergelijking met Google en Facebook (die geen bureaucommissie hanteren) hield enkel steek als Medialaan echt actief was op digitaal terrein. Dat de plannen daartoe concreet gemaakt worden, bleek uit de volgende aankondigingen: de lancering van Stevie Free op alle devices, targeted advertising in live of catch-up (in 2016), een denkoefening over de viewability en de aanvaarding van reclame door de internauten, uitbreiding van het online videoaanbod, de oprichting van een productiehuis voor digitale content…
 
Wat een gril leek, krijgt aldus een steekhoudende betekenis. Het is geruststellend te zien dat los van de al bij al verwaarloosbare aanpassing ’s lands grootste audiovisuele speler vastberaden op de digitale trein gesprongen is en zo met (ongeveer) gelijke wapens de strijd kan aanbinden met de Amerikaanse webreuzen.

Archief / BEST OF RESEARCH