Fr
Close

BEST OF RESEARCH

Meting Online Video: eindelijk geïntegreerd?

Dinsdag 15 December 2015

Meting Online Video: eindelijk geïntegreerd?

In het licht van de explosie van internetvideo’s wordt het noodzakelijk een beter beeld te krijgen van het bereik dat ze genereren en de manier waarop ze geconsumeerd worden. Adverteerders zullen ook steeds meer vragende partij zijn voor een meetinstrument dat online video’s en televisie kan ‘matchen’. De bal ligt nu in het kamp van het CIM.
 
De mening van Space: Geen twijfel mogelijk, de combinatie van online video en televisie behoort tot de populaire recepten voor mediaplanning van het moment. De combinatie maakt het zonder twijfel mogelijk om punten bereik te winnen en de GRP-kosten te verminderen. Het enige probleem als het over video’s gaat, is dat er niet in GRP maar in views gerekend wordt: er is geen c/GRP, wel een CPM.
 
Gewoon een kwestie van terminologie, denk je misschien. Dat zal wel zo zijn, maar waar het schoentje wringt, is bij de berekening van de gecumuleerde prestaties van beide kanalen. Want berekenen is vandaag in dit geval in feite een kwestie van schatten. Elk mediabureau heeft zijn eigen methode, gebaseerd ofwel op voorhistorische maar beproefde mediaformules, ofwel via fusies of de toepassing van modellen…
 
De tv-studie van het CIM mag dan nog een Rolls Royce zijn, het lijkt tijd dat het CIM de gezamenlijke meting van tv en pre-rolls integreert. Het grote probleem is dat het gros van de video’s nog altijd via YouTube wordt verspreid en dat Google geen lid is van het CIM. Bovendien spelen politieke belangen, staan de Belgische media weigerachtig tegenover het feit om Google op te nemen in het CIM en stellen ze het niet op prijs dat de bureaus individueel de Google-gegevens fuseren met de Audimetrie-info om zo juiste schattingen af te leveren… Het is allemaal geen goede zaak voor de adverteerders die juistere antwoorden verdienen. Laten we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat 2016 een oplossing brengt voor dit alsmaar belangrijkere probleem.

Archief / BEST OF RESEARCH