Fr
Close

BEST OF RESEARCH

Persbereikstudie: nieuwe horizonten

Dinsdag 15 December 2015

Persbereikstudie: nieuwe horizonten

Op 15 september verscheen de recentste editie van de CIM-persbereikstudie. Het was meteen de laatste in deze vorm, waarmee een einde komt aan het driejarige contract met TNS. Hoewel aan het begin van het jaar het ergste kon worden gevreesd, toen de dagbladuitgevers met het idee speelden om het op hun eentje te proberen, slaagde de Perscommissie van het CIM erin een compromis te vinden. Het nieuwe onderzoek wordt modulair, flexibel (aanpasbaar aan de actualiteit) en zal meerdere gegevensstromen met elkaar combineren. De uiteindelijke contouren zullen afhangen van de (ook financiële) haalbaarheid.
 
De mening van Space: Begin 2015 zag het er somber uit, nadat de dagbladpersuitgevers (die zichzelf liever omschrijven als ‘newsbrands’) geen spaander heel lieten van de aanbestedingsprocedure voor een al bij al vrij klassieke bereikstudie. De magazines en dagbladen leken een heel andere koers te willen wat dat betreft.
 
De laatste weken van het jaar haalde het gezond verstand echter de bovenhand met een weliswaar ingewikkelde aanbesteding (met niet minder dan acht modules), waar iedereen echter achter staat en die vastberaden van goede wil is.
 
In de toekomst zal de pers de markt gegevens verstrekken over de papieren en digitale lezing, aangezien deze dimensie de norm is geworden. Maar de gegevens kunnen verschillen naargelang de actualiteit. Het is dus afgelopen met starre lezerscijfers voor zes maanden of een jaar. De uitdaging is enorm, maar loont de moeite. Granulariteit, flexibiliteit en big data zijn verwerkt in het concept van het toekomstige onderzoek.

Archief / BEST OF RESEARCH