Fr
Close

BEST OF RESEARCH

Big Data: noodzakelijk coöperatief

Dinsdag 15 December 2015

Big Data: noodzakelijk coöperatief

Uit alle studies blijkt de overtuiging van de meeste marketeers dat Big Data vroeg of laat een impact zullen hebben op hun bedrijf, maar dat er nog veel aspecten die met deze data verband houden onduidelijk blijven voor hen. Verder moeten de marketeers nog gesensibiliseerd worden voor het verschil tussen business intelligence (interne bedrijfsgegevens) en Big Data (de kruising van gegevens uit externe databanken met interne gegevens).
 
De mening van Space: Het STIMA-congres onthulde dat de Belgische marketeers last hebben met data. Het verschijnsel kan moeilijk verwaarloosd worden, want het is een van de meest mediagenieke onderwerpen van het moment. Volgens onderzoek van Graydon/STIMA verklaart slechts 10% van de bevraagde marketeers te weten hoe ze alle voordelen van big data optimaal kunnen benutten. De meerderheid (53%) zegt niet te beschikken over de nodige tools om ze te exploiteren en tegelijk is meer dan 80% van oordeel dat deze massale data op zijn minst belangrijk zullen zijn de komende drie jaar. Van sereniteit is op dat vlak dus weinig sprake.
 
Een ding staat vast: in marcom middens zal het gegeven alsmaar belangrijker worden. Bij Space vertrekt het departement Connectology al van een slimme exploitatie van ‘smart data’ om consumenten op de voet te volgen op hun traject naar het merk (‘purchase funnel’). Nu nog onze gegevens op een beter geregelde manier verbinden met die van de adverteerders. De strijd van de big data kan enkel gewonnen worden door nauw samen te werken.

Archief / BEST OF RESEARCH