SLUITEN


Op zoek naar iets ?

Zoeken

Al een MM-account ?

Inloggen Wachtwoord vergeten ?

Voer hierna uw e-mail adres in en ontvang een link om uw wachtwoord aan te maken.Je wachtwoord versturen
FR NL

Op zoek naar iets ?


GEAVANCEERDE ZOEKOPTIES >

Nog geen lid van MM ?

mm.be is een freemium site. Om toegang te krijgen tot onze betalende inhoud, moet je een account aanmaken en je abonneren op onze producten.
Account aanmaken

Al een MM-account ?

Wachtwoord vergeten ?

Voer hierna uw e-mail adres in en ontvang een link om uw wachtwoord aan te maken.


Je wachtwoord versturen
close

B2B Press & Communication Awards 2015: Maison Moderne en alle winnende dossiers

Dinsdag 27 Oktober 2015


B2B Press & Communication Awards 2015: Maison Moderne en alle winnende dossiers
De Business-to-Business Press Awards die vorig jaar boven de doopvont werden gehouden in partnerschap met de verenigingen B2B Press en UPP, zijn ondertussen geëvolueerd: ze werden uitgebreid met communicatie in de naam van de competitie. Dat is een terechte evolutie. Van de 67 ingeschreven dossiers voor de B2B Press & Communication Awards 2015, bestond de helft uit communicatieacties en –publicaties. Zowel kwantitatief als kwalitatief behoren de prijzen die in deze categorie uitgereikt werden tot de meest inspirerende van deze tweede editie.
 
Dit zijn de winnaars:
 
SPECIAL JURY PRIZE
Maison Moderne

 
De Luxemburgse persgroep Maison Moderne is de grote winnaars van de Business-to-Business Press & Communication Awards 2015. De jury kende hem zijn Special Prize toe voor alle acties en initiatieven ter attentie van de B2B-community in het Groothertogdom.
 
In ongeveer tien jaar tijd is Maison Moderne uitgeroeid tot het eerste onafhankelijke mediabedrijf van Luxemburg. Als uitgever van magazines sinds 1994 telt het bedrijf vandaag een honderdtal medewerkers en genereert het een jaarlijkse omzet van ongeveer acht miljoen euro. Het bedrijf diversifieerde zich door een strategie te volgen die zeer sterk gericht was op 'community marketing'.  De strategie wierp zijn vruchten af, want ze is aangepast aan de grootte van deze markt die een groot aantal expats telt.

De structuur van de groep is onderverdeeld in vier afdelingen: publishing, content marketing, reclameregie en business club. Bij de sterkhouders van Maison Moderne vinden we de magazines Paperjam, Delano, Archiduc, de gastronomische gids Explorator, maar ook Flydoscope (het inflight magazine van de luchtvaartmaatschappij Luxair), City Mag (magazine van de stad Luxemburg), Merkur (het magazine van de Luxemburgse Kamer van Koophandel), en hex (het magazine van de Nordstad). De directie van Maison Moderne is voor 100% eigenaar, via een partnerschap tussen Mike Koedinger (stichter en CEO),  Francis Gasparotto (directeur van de regie), Jean-Michel Gaudron (hoofdredacteur Paperjam), Guido Kröger (directeur van de studio) en Rudy Lafontaine (directeur kwaliteit, innovatie en transacties). Sinds enkele maanden is Maison Moderne lid van het ACC, via Custo en zijn activiteiten in content marketing.
 
PRESS - BEST INNOVATION
Lazy Monday Magazine

 
Lazy Monday Magazine wordt uitgegeven door Quality Seekers, het bedrijfje van Lieve Van Ostade en Denis Valerius – beiden gepokt en gemazeld in de horecasector. Het is gericht op horecaprofessionals: van operationele profielen in de restaurantsector tot hotelmanagers, topchefs en pas afgestudeerden. Kortom, iedereen die werkt in de ruime horecasector.

Lazy Monday magazine werd eerder dit jaar gelanceerd en werd met veel dankbaarheid verwelkomd in de horecasector. Voor het eerst stelde een offline medium de mensen in de sector centraal. Daarin onderscheidt Lazy Monday zich van andere b2b-magazines in deze sector waarin op redactioneel vlak alleen maar wordt gefocust op recepten, voedingsproducten of versiering. In Lazy Monday kan zowel een sterrenchef, een kamermeisje van een bescheiden hotel als eender wie die een gepassioneerd verhaal heeft te vertellen aan bod komen.

Een ander belangrijk aspect is de tone of voice van de titel. De horecasector komt vaak in de actualiteit, maar zelden op een positieve manier. Lazy Monday wil daar een tegengewicht aan bieden door op een positieve en passionele manier aan storytelling te doen en door bekende en minder bekende personen op de voorgrond te plaatsen. Zo wil het de mensen in de sector inspireren tijdens hun rustdag en ze vooral trots maken op hun werk.

Verder onderscheiden we de lay-out van het magazine met een verzorgde opmaak en met een bijzondere aandacht voor de keuze van foto's en illustraties. Het concept wordt tot slot crossmediaal in de markt gezet met een goed gestoffeerde website en een slim gebruik van de sociale media.
 
PRESS - BEST RELAUNCH
Klasse Magazine

 
Klasse is sinds jaar en dag het kanaal van het departement Onderwijs en Vorming, om te communiceren met leraren, directeurs, ouders en leerlingen. Dat gebeurde in het verleden hoofdzakelijk via het papieren magazine dat verscheen in verschillende versies, al naargelang het beoogde publiek. Door besparingen verdween zowat het hele printbudget, waardoor Klasse zowat al zijn push kanalen verloor. Tegelijk verandert ook de mediacontext: al wat communicatiediensten en overheden uitsturen, komt in een stroom van boodschappen terecht. Inhoud die stilstaat op een website, is als een brief die op het postkantoor ligt: zolang niemand hem komt halen, blijft de inhoud onbekend. Klasse moest er dus voor zorgen dat de lezer de boodschappen komt halen.
 
Binnen deze context gooide Klasse dus zijn hele model om. Dat legt voortaan de focus op leraren. Concreet koos de redactie ervoor om vier keer per schooljaar nog een enkele papieren uitgave samen te stellen, met thema’s die aansluiten op hun behoeften, in een frisse lay-out. Het eerste nummer werd gratis verstuurd (een exemplaar per school), voor de volgende worden de lezers verzocht een (betalend) abonnement te nemen. Tegelijk werd de website in een nieuw (responsive) kleedje gestoken: gebruikers kunnen er een profiel aanmaken waardoor Klasse nog meer maatwerk kan bieden en zorgen dat de juiste content bij de juiste persoon terechtkomt.
 
De resultaten liegen er niet om. De herlancering gebeurde op 23 september. Intussen heeft de site al 4144 gebruikersprofielen. Eind september waren er al 1505 betaalde abonnementen en 4530 bestellingen (nog niet betaalde abonnementen). De algemene Facebook-pagina rondde de kaap van 10.000 likes en de Facebook-groep ‘Pas voor de Klas’ voor startende leraren telt 7700 leden.
 
PRESS - BEST NEWSLETTER
MM e-News – Best of Cannes Lions 2015 (Media Marketing)

 
Van 9 tot 30 juli 2015 maakte MM vier newsletters die uitsluitend gewijd waren aan de Cannes Lions die enkele weken tevoren plaatsgevonden hadden. In partnerschap met Brightfish, de Belgische vertegenwoordiger van de Cannes Lions en de sponsor van deze ‘special editions’ van MM e-News, deed de redactie van MM een beroep op een twintigtal columnisten die allemaal hun voornaamste lessen uit de Cannes Lions 2015 samenvatten. Verder omvatte de newsletters ook een presentatie van de beste bekroonde campagnes in Cannes dit jaar, aangevuld met veel videomateriaal.
 
Naast de verslaggeving over de Cannes Lions verrijken (de redactie van MM was tijdens het Festival ter plaatse aanwezig om elke dag het nieuws heet van de naald te verzamelen) en een overzicht van de voornaamste insights van 2015, waren deze vier extra newsletters vooral bedoeld om tijdens de maand juli toch aanwezig te zijn. Tijdens die periode is de redactie van MM immers met vakantie. Deze manier om ‘het terrein te bezetten’ tijdens de zomer werd mede ingegeven door de herlancering van Pub.
 
Terwijl het gemiddelde openingspercentage van de MM newsletters rond 45% schommelt, bedroeg dat van de vier Best of Cannes 2015 37%, met een peak van 42% voor de editie van 16 juli. Los daarvan nam de traffic naar mm.be in juni toe met 65% tijdens de maand juli tegenover dezelfde periode een jaar eerder.
 
PRESS - BEST ARTICLE
‘Spermadonoren willen anoniem blijven’ - Geert Verrijken (Artsenkrant, 8/05/2015)

 
Na een discussie in het Vlaams Parlement over de vraag of spermadonatie voortaan nog wel anoniem moest gebeuren, analyseerde de redactie van de Artsenkrant een onderzoek van het Gentse Palfijnziekenhuis rond de kwestie. Daarin komen 158 anonieme donoren aan het woord en van hen stelde het gros niet langer sperma te zullen doneren als dat niet anoniem zou kunnen. Hun mening stond dus lijnrecht tegenover de wetsvoorstellen in het parlement. Gezien de cruciale rol die de donoren spelen in deze complexe problematiek, was het maatschappelijk relevant hun argumentatie openbaar te maken, alvorens een politiek debat te voeren - dat meestal op emotionele gronden gestoeld is.
 
Na verschijning van het artikel werden de media, via Belga, bevriende journalisten, sociale netwerken, enz. geïnformeerd over de publicatie. Dat zorgde voor het gewenste sneeuwbaleffect: het artikel in kwestie kreeg ruime weerklank in de algemene media, het regende enkele weken lang opiniestukken van voor- en tegenstanders. Ook (al dan niet anonieme) getuigenissen van spermadonoren kregen ruime aandacht op radio en televisie. De sociale media, Twitter in het bijzonder, deelden de artikels naar hartenlust. Niet alleen vergrootte de media-aandacht de naambekendheid van Artsenkrant maar bovendien zorgde de unieke invalshoek ervoor dat de betrouwbaarheid en goede naam van de titel nogmaals onderstreept werd. Het imago van Artsenkrant als bron van kwalitatief goede informatie voor artsen werd zo andermaal bevestigd. Bovendien slaagde de publicatie erin een moeilijk onderwerp bespreekbaar te maken.

Lees het artikel hier.

PRESS - BEST EDITORIAL
‘Confusion des genres’ - Nicolas De Pape (Le Journal du Médecin – 27/03/2015)

 
Het edito van Nicolas de Pape, getiteld ‘Confusion des genres’, dat op 27 maart verscheen in Le Journal du Médecin, trachtte voornamelijk de politieke en ziekenfondswereld te bereiken en meer bepaald in de sector van de gezondheidszorg. Het vroeg zich af hoe de sector te depolitiseren.
 
De tekst boog zich in detail over een zaak van een vertegenwoordiger van de mutualiteiten en wees op het feit dat de verzekeraars zowel rechter als betrokken partij zijn aangezien ze politiek geëngareerd zijn. “Wanneer Jean-Pascal Labille, secretaris-generaal van Solidaris, een tijdje in de regering van Di Rupo onder PS-vlag werkt om daarna zijn postje aan de zetel van de Socialistische Mutualiteit opnieuw op te pikken en vervolgens aan het hoofd komt van de PS in Luik, jongleert hij met de grenzen tussen de verschillende belangen en dat is niet meer van deze tijd”, aldus de hoofdredacteur van Le Journal du Médecin.

Sindsdien heeft Jean-Pascal Labille afstand gedaan van zijn kandidatuur als voorzitter van de Luikse PS-federatie... We zullen nooit met 100% zekerheid kunnen beweren of er een oorzakelijk verband is tussen de beslissing van Labille en de verschijning van dit edito. Toch heeft het stuk van Nicolas de Pape als effect gehad dat Labille persona non grata is geworden in bepaalde kringen.

Lees het edito hier.
 
COMMUNICATION - BEST INNOVATION
Boer & Tuinder (Boerenbond/Landelijke Gilden)

 
De land- en tuinbouw is sterk gestuurd door vraag en aanbod op de wereldmarkten. Kennis kan voor een bedrijf het verschil maken tussen verlies en winst, tussen faillissement en groei. Correcte marktinformatie kan helpen bij de bedrijfsvoering en bij het nemen van beslissingen. Tot november 2014 verscheen deze broodnodige informatie in de weekbladen Boer&Tuinder (Nederlandstalig) en Der Bauer (Duitstalig).
 
Om aan te sluiten bij de evoluerende markt en korter op de bal te kunnen spelen, ontwikkelde de Boerenbond een online multichannelplatform ter aanvulling van de bestaande printkanalen. In een eerste fase werden eerst alle sectoren van land- en tuinbouw geraadpleegd om te inventariseren welke prijsinformatie voor hen belangrijk is en welke de markten zijn die opgevolgd moeten worden.
 
Vervolgens werd deze informatie samengebracht en geanalyseerd en werden de resultaten van deze analyse vertaald in een Navisiontoepassing. Deze toepassing verwerkt de binnengekomen berichten. De resultaten worden vervolgens via een enkele bewerking doorgestuurd naar de prepress van de weekbladen en naar de website van de Boerenbond. Daar werd een module uitgewerkt die deze gegevens overzichtelijk presenteert, zodat ze gemakkelijk en intuitief raadpleegbaar zijn voor de geïnteresseerde landbouwers. De module die heel eenvoudig te gebruiken is, kan bovendien gepersonaliseerd worden. Gebruikers kunnen eigen favorieten aanduiden, een link te leggen naar info over wereldwijde termijnmarkten, markten vergelijken en evoluties op dezelfde markten te volgen, al naargelang hun precieze noden. Dit alles wordt aangevuld met analyses en tendensen die uitgewerkt worden door de specialisten van Boerenbond.
 
Het initiatief is bijzonder omdat het erin slaagde verschillende actoren en afdelingen te laten samenwerken om tot een werkbare en praktisch toepasbare module te komen. Dat was niet alleen een nuttige, maar ook een boeiende ervaring die leidde tot een zeer handige toepassing met een grote meerwaarde voor zowel de land- en tuinbouwers als de eigen medewerkers. Het succes bleef dan ook niet uit: ze module registreert gemiddeld meer dan 5000 views.
 
COMMUNICATION - BEST PUBLICATION
Chef Magazine (Propaganda/Metro Cash & Carry Belgium)

 
Chef Magazine wordt uitgegeven door winkelketen Metro Cash & Carry die zich specifiek richt tot horeca- en foodprofessionals. Het magazine bestaat al sinds 2006, maar positioneert zich sinds 2014 tot het top en medior segment binnen de horeca klanten van de retailer. Het wordt gemaakt vanuit een geïntegreerde aanpak, binnen een overkoepelende content marketing strategie. Vanuit de brand narrative “You&Metro” zet Chef Magazine de chef centraal in al zijn functies (vakkennis, gastheer, kok, enzovoort). Alle content wordt op maat gemaakt door gespecialiseerde food journalisten, experten in hun vakdomein. Ook de recepten zijn door chefs exclusief voor het magazine bedacht en worden door top foodfotografen in beeld gebracht. Tot slot is het magazine zo goed als zelfbedruipend dankzij de verkoop van advertenties. De vormgeving van het blad is bewust anders dan de bestaande promotiefolders van het merk. Het straalt klasse uit, is mooi en met oog voor detail afgewerkt in een moderne look & feel. Drie keer per jaar wordt voor Metro ook een Food Taskforce georganiseerd, waarvoor de hoofdredacteur en het team van het magazine, category managers en marketing mensen van Metro samen met de doelgroep (chefs) en food experten op worden uitgenodigd. Hier worden trends, producten, behoeftes en verlangens bij de doelgroep besproken voor het komende kwartaal of jaar. Vele van deze topics worden vervolgens ook uitgewerkt in de volgende Chef magazines waardoor het magazine nog dichter aansluit bij de doelgroep.
 
De resultaten liegen er niet om: het blad geniet 93% spontane bekendheid, 97% vindt het magazine in het algemeen goed tot zeer goed, 71 % haalt inspiratie uit het magazine, 81 % vindt dat het magazine aanzet tot het kopen van producten bij Metro. Chef zorgt bovendien voor community building tussen klanten van Metro en het is haast ‘vechten’ om op de cover te mogen.
 
COMMUNICATION - BEST PUBLICATION
Energy News (Head Office/Electrabel)

 
De B2B klanten van Electrabel (en dus de lezers van Energy News) zijn bijzonder divers. Bovendien wilde Electrabel zichzelf herpositioneren als een leverancier van diensten (en dus niet enkel van energie) en deze meerwaarde ook duidelijk voelbaar maken in de publicatie.
 
Daarom ging Head Office voor Electrabel op zoek naar een thema dat hen bindt, iets waarmee elk bedrijf wordt geconfronteerd. Daarom werd gekozen voor verlichting. Want wat is het allereerste dat je doet wanneer je ’s ochtends op het werk aankomt? Juist: het licht aandoen. En dat is zo’n evidentie geworden, dat mensen zich er amper nog vragen bij stellen. Maar is de verlichting in het bedrijf wel goed gekozen? Kan het efficiënter zodat u kunt besparen op energie en dus op de kostprijs? Of nog beter: kunt u met de juiste verlichting de productiviteit van uw werknemers verhogen? Om al die vragen te beantwoorden maakte Energy News een editie op maat van zijn verschillende doelgroepen: eentje voor de klanten uit de ‘Industrie’, eentje voor ‘Retail, distributie en horeca’ en een voor ‘Kantoorgebouwen’. De rubrieken in de magazines zijn identiek, maar de concrete artikels, de foto’s en de cases zijn volledig op maat gemaakt. Elk artikel kreeg concrete call-to-actions, met tips om onmiddellijk mee aan de slag te gaan, en doorverwijzingen naar de services van Electrabel. Daarnaast werd ook gezorgd voor een personalisatie, door aan de magazines een extra ‘halve cover’ toe te voegen, waarop niet alleen zijn adresgegevens gedrukt werden, maar ook de contactgegevens van zijn persoonlijke accountmanager. Het resultaat? Een stijgend aantal contacten met de beoogde lezers en een vernieuwde toepassing van het vertrouwde magazineformat, door algemene content slim te combineren met maatwerk.

Je ontdekt het hier.

COMMUNICATION - BEST EVENT
The Competition (Palindroom)

 
Op 5 november 2014 organiseerde Architectura.be, een initiatief van Redactiebureau Palindroom, in samenwerking met Eternit, Reynaers Aluminium, Vandersanden Group en Rockwool de Belgische première van de film ‘The Competition’ in aanwezigheid van regisseur Angel Burrego Cubero. De doelstelling was een maximale zichtbaarheid geven aan sponsors en uiteraard de meeste bezochte architectuurwebsite bevestigen als referentie op het vlak van architectuur.

In totaal werden vier events georganiseerd die samen meer dan 800 professionals en studenten architectuur lokten. Dat is een record en een dat telt. Architecten worden doorgaans namelijk vaak uitgenodigd door de bouwindustrie.
De keuze van de film was uiteraard geen toeval en dat heeft logischerwijze ook sterk bijgedragen aan het succes. ‘The Competition’ geeft een inkijk in het geheim van enkele van de grootste architecturenbureaus die op dat moment in een pitch verwikkeld zijn voor een museum in Andorra. Van dag tot dag, en vooral van nacht tot nacht volgen we de inspanningen die elk bureau doet om verkozen te worden en dit tot de presentatie voor de jury van het prinsdom, dat samengesteld is uit ministers en hoge functionarissen. De finale beslissing zit ook in de film: geen enkel bureau wordt weerhouden als gevolg van een politieke meerderheid in Andorra die de hele operatie annuleert...
 
COMMUNICATION - BEST WEBSITE
Yogurtinnutrition.com (Karott/ Yogurt in Nutrition Initiative)

 
Het platform Yogurtinnutrition.com richt zich voornamelijk op professionals in de gezondheidssector, informatiezoekers, opinieleiders en 'influencers'. Het werd bedacht en ontwikkeld door Karott, een bureau dat gespecialiseerd is in communicatie rond gezondheid en voeding. Het bureau houdt zich ook bezig met de redactionele strategie, de publishing, het design, de sociale media (Twitter, LinkedIn, newsletter, YouTube-kanaal) én de storytelling van het ecosysteem.
Yogurt in Nutrition Initiative is een meerjarig project van meerdere partners. Het staat onder bescherming van het Danone Institute International in partnership met de American Society for Nutrition en de International Osteoporosis Foundation en heeft als missie via zijn digitaal ecosysteem om wetenschappelijk bevestigde gegevens over de nutritionele impact van yoghurt te verspreiden. Daarnaast wil het initiatief research stimuleren, de kennis van de professionele doelgroepen over de effecten van deze voedingsgroep op de gezondheid versterken en hun zowel tools als ondersteuning aanreiken, om zo de informatie met het grote publiek uit te wisselen.
Alles wordt aangereikt via het vermelde platform dat ondanks de complexiteit van het onderwerp geniet van een duidelijk en aantrekkelijk webdesign en ergonomie. Yogurtinnutrition.com is een 360° ecosysteem dat aanzet tot een digitale transformatie en meer bepaald door de creatie en animatie van een gemeenschap van experts rond een voedingsproduct als yoghurt. Tot slot zijn de ontwikkelde strategieën rond content en 'influencers' uniek in de sector van gezondheid en voeding.
 
COMMUNICATION - BEST MIX
Night of the BrandTales (De Persgroep Advertising)

 
Night of the BrandTales’ is een creatieve competitie die bedacht werd door De Persgroep Advertising naar aanleiding van de naamsverandering van zijn creatieve cel. Die heette Community, maar werd herdoopt tot BrandTales. De doelstelling was tweeledig. Het initiatief moest enerzijds snel de nieuwe naam introduceren en anderzijds sympathie opwekken en de nieuwsgierigheid van creatieven prikkelen wat betreft de cel en haar missie, meer bepaald het bedenken van crossmediale communicatie-ideeën voor de titels van de groep. De creatieven werden vervolgens uitgenodigd voor een brainstorming nacht om zo op de proppen te komen met het ultieme idee voor een van hun klanten, gebruikmakend van een of meerdere media van de groep. De hoofdprijs voor het winnende team was gratis mediaruimte ter waarde van 100.000 euro.
De eerste ‘Night of the BrandTales’ vond plaats op 30 juni. Het evenement werd gepromoot bij creatieve bureaus door middel van een DM die bestond uit een doos in de kleuren van het nieuwe merk, met daarin een flyer met alle info en een flesje absint, een alcohol bekend voor zijn stimulerende en vooral hallucinerende werking... Kortom, een ideale cocktail om de creativiteit hoogtij te laten vieren. Tegelijkertijd werd een elektronische DM naar adverteerders verstuurd om hen zo aan te sporen hun bureaus aan te moedigen deel te nemen aan de competitie. Om de lanceringscampagne te vervolledigen werden banners op mm.be ingezet alsook enkele acties op de sociale media.
Het resultaat? Elf bureaus en twaalf creatieve teams namen deel aan deze première. Samen bedachten ze niet minder dan 26 campagnes die perfect beantwoordden aan de briefing. Het team van Duval Guillaume kwam als winnaar uit de bus, gevolgd door de teams van mortierbrigade en Bowling.
 
COMMUNICATION - BEST MIX
‘Samen Groeien’ (BKCP Bank)

 
De communicatie van BKCP Bank wordt sinds begin 2014 verzorgd door BBDO die met elke nieuwe campagne als missie heeft om eraan te herinneren dat de bank gelukkig niet de grootste is en vooral de prioriteit heeft om zijn klanten te doen groeien.

Die belofte werd letterlijk vertaald in de lijn ‘Wij maken liever onze klanten groot dan onszelf’. Het werd het vertrekpunt van de laatst gerealiseerde campagne waarbij de vooral de 2m² affichage ongezien mooi was, want ze werd volledig gerealiseerd door de klanten van de bank zelf en meer bepaald door ambachtslui. De confiserie Zucchero leverde bijvoorbeeld voor ‘zijn’ affiche 84 kg bonbons, speciaal bereid voor deze gelegenheid. Om de affiches nog meer slagkracht te geven, werd elk huzarenstukje geplaatst in de stad waar de ambachtsman actief is. Kortom, goeie reclame en een duwtje in de rug om te kunnen groeien.

Het idee werd uiteraard ook doorgetrokken in de andere media. De coherentie in de boodschap maakte deze campagne dan ook zeer rijk. Bij elke actie en bij elke golf van de campagne slaagde alle betrokken partijen erin om de belofte ‘Samen groeien’ op magistrale wijze aan te tonen, of het nu in radio, via DM, POS, enz. was. We vermelden nog het platform bkcpsamengroeien.be, een echt kruispunt voor alle media die gebruikt werden en het ultieme bewijs, aangezien het de kans geeft aan de b2b-klanten om hun bedrijven en exclusieve aanbiedingen voor te stellen aan de 140.000 gezinnen die ook klant zijn bij de bank.
 ARCHIVE / AWARDS


INTERVIEW

Joachim van Beust (Auxipress):

Joachim van Beust (Auxipress): "Dankzij big en smart data kunnen we bewijzen wat voor discours lezers van een merk verwachten"DOSSIER  BTOB Awards 2018: de gouden campagnes en het mediamerk van het jaar  


De grote winnaar van de BTOB Awards 2018 is LDV United. Dat wint drie van de vier uitgereikte Gold en een Silver met ‘Dare to sponsor’ voor Special Olympics en ‘Borstfiguranten’ voor Kind & Gezin....


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier


Mixx 2018: de gouden campagnes  


Van de 133 campagnes die ingeschreven werden de Mixx Awards 2018 van BAM, reikten de jury’s voorgezeten door Christine Jean (AG), Sonja Klein (OMG), Wim Decraene (Frucon) en Alex Thoré...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier


Re-evaluating Media: over de gepercipieerde en reële impact van media  


Radiocenter, het marketingorgaan van de Britste radiozenders dat radio promoot als commercieel medium, gaf begin dit jaar de opdracht aan Ebiquity om een rapport op te stellen over de marktpositie...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier