Fr


Close
< TERUG NAAR DE LIJST

Project Communication Officer


  Temps plein   Experimenté (non cadre)   Bachelier   Dutch, French   Contrat permanent
Maandag 6 September 2021


Job omschrijving

Als Project communication Officer werk je in het departement Marketing en rapporteer je aan de Project communication Manager. Je wordt het aanspreekpunt voor de communicatie en de begeleidende maatregelen rond de renovatie van het metrostation Centraal Station. Naast deze hoofdopdracht, wordt het takenpakket aangevuld met gelijkaardige opdrachten in het kader van andere grote werven van de MIVB. Je informeert en begeleidt de reizigers, de buurtbewoners en de handelaars, en meer algemeen alle bewoners en gebruikers van de stad met als doel een vertrouwensklimaat te creëren rond de projecten en het draagvlak voor de werken te vergroten. Je verzamelt, coördineert en deelt de informatie van de verschillende partners van de projecten.

In detail:

1. Het opzetten van een eerstelijnscommunicatie:

• Je wordt de contactpersoon voor de mensen die hinder ondervinden van de werf en je bemiddelt waar nodig. Je bent regelmatig op het terrein en woont werfvergaderingen bij. Samen met de directe collega’s, de projectverantwoordelijken en externe partners beheer je de communicatie-acties, zowel op het terrein (infovergaderingen, aankleding van werven, productie van flyers en brochures..) als online (website, nieuwsbrief, sociale media…).

2. Overleg met belanghebbende partijen:

• Je onderhoudt een dialoog met de betrokken overheden (gewestelijke en gemeentelijke diensten…) en andere partners zoals handelaarsverenigingen, HUB.Brussels enz. van het project om de communicatie te stroomlijnen en begeleidende maatregelen uit te werken (evenementen, promotie, aankleding van de buurt…).

3.De budgetten opvolgen

Je zorgt ook voor een financiële opvolging om ervoor te zorgen dat de geplande acties qua communicatie en begeleidende maatregelen binnen de vastgelegde budgetten blijven.

Gezocht profiel

• Je hebt een bachelordiploma in de richting Marketing of Public Relations en een eerste ervaring met groepsonderhandelingen (consensus creëren rond een openbaar project).
• Een ervaring met het beheer van werfcommunicatie is een troef.
• Zeer goede kennis van de institutionele wereld en van de niet-institutionele stakeholders; wijkcomités, handelaarsverenigingen, HUB
• Zeer goede kennis en beheersing van de media die (kunnen) gebruikt worden op het gebied van communicatie
• Zeer goede kennis van de organisatie en haar interne en externe context
• Zeer goede copywritingvaardigheden
• Zeer goede schriftelijke en mondelinge kennis van de 2 landstalen.
• Persoonlijke kwaliteiten: resultaatgerichtheid, creativiteit, relationele vaardigheden, communicatievaardigheden, dynamisch en diplomatisch.

Solliciteren
MIVB / STIB
Rue Royale 76; 1000 bruxelles

Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te BrusselContactpersoon
Laurent Vermeersch