Fr
Close
< TERUG NAAR DE LIJST

Beheerder marketingstudies M/V/X


  Voltijds   Ervaren (geen managementrol)   Master   French   Vast contract

Missie

Als marketingonderzoeker ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van studies over de arbeidsmarkt alsook de onderzoeken naar de behoeften en de tevredenheid van de verschillende doelgroepen van Actiris.

Verantwoordelijkheden

 • De studies of enquêtes bepalen over de markt en het imago van Actiris en over de tevredenheid en de behoeften van de doelgroepen van Actiris; 
 • Het bestek voor alle studies of enquêtes opmaken: doelstellingen, reikwijdte, bepaling van de belanghebbenden;
 • De studies of enquêtes coördineren of uitvoeren en nadien analyseren en daarbij de belanghebbenden en de kalender respecteren;
 • De communicatie van de verschillende toekomstige enquêtes en hun resultaten organiseren samen met de teams van de interne en externe communicatie
 
Profielbeschrijving

Profiel

Je wil je inzetten voor een zinvolle betrekking.
Je beschikt bij voorkeur over een master in marketing en je hebt minstens drie jaar relevante ervaring in een gelijkaardige functie.
Je bent in staat om:
 • Een geheel aan informatie te onderzoeken om er de oorzaken en de gevolgen van te bepalen;
 • Aanbevelingen te doen over de te volgen methode om de vooropgestelde doelstellingen te behalen;
 • Met anderen samen te werken en zelf actief bij te dragen om een gezamenlijk doel te bereiken;
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Doeltreffend en juist te communiceren;.
Daarenboven heb je:
 • Een goede kennis van enquête- en marktanalysemethodes;
 • Een goede kennis van projectbeheermethodes;
 • Een goede kennis van informatie-en communicatietechnieken; 
 • Een goede kennis van de Microsoft Office-tools;
 • Kennis van de tweede gewesttaal is een troef. 
Voordelen van de betrekking

Wij bieden

 • Dagelijkse waarden: de toepassing van ons gelijkekansenbeleid, respect, samenwerking en oplossingsgerichtheid
 • Een evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, flexibele uurroosters en de mogelijkheid tot telewerk
 • Een investering in uw professionele ontwikkeling dankzij opleidingen aangepast aan uw functie en uw behoeften (11 dagen per jaar)
 • Werken bij een duurzame werkgever: modern passiefgebouw, vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer en stimulering van de verplaatsingen met het openbaar vervoer of met de fiets: gratis abonnementen (Villo, MIVB, TEC, De Lijn, NMBS), fietsvergoeding, bruikleen van elektrische fietsen enz.
 • Een aangenaam en stimulerend kader: een restaurant met een gevarieerd menu, een sportzaal, yoga- en zumbalessen, ...
 • Sociale en medische voorzieningen, zoals opsporingscampagnes, tussenkomst in bepaalde medische kosten, hospitalisatieverzekering en tandzorgverzekering
 • Voordelen voor je kinderen: cadeaucheque en sinterklaasfeest, opvang van zieke kinderen, premie voor activiteiten tijdens de schoolvakanties
 • Initiatieven rond deeleconomie (bibliotheek, uitleendienst voor divers materiaal enz.), culturele activiteiten tegen verlaagde prijs enz.
En ook:
 • Een voltijdse AOD 
 • Een brutomaandloon van 3587,91euro, voor 3 jaar anciënniteit, en de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te erkennen bij de infunctietreding
 • Een eindejaarspremie
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8
 • Mogelijkheid tot het ontvangen van een maandelijkse taalpremie voor een bedrag van 340 tot 450 euro bruto

 

Solliciteren
Actiris
Bruxelles

Als Brusselse overheidsdienst zijn wij de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Elke dag helpen onze 1500 medewerkers werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners. Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden. De cel Marketing, verbonden aan de directie Communicatie en Marketing van Actiris, de openbare tewerkstellingsinstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft als voornaamste doelstelling om de diensten, producten en positionering van de directies van Actiris op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren door rekening te houden met de behoeften van de verschillende doelgroepen van Actiris. In nauwe samenwerking met de verschillende interne directies en diensten bepaalt de cel Marketing op basis van objectieve 'insights' van de verschillende doelgroepen, de markt en de sectoren, welke strategische en operationele acties de operationele directies ondersteunen bij het behalen van hun doelstellingen en het verhogen van de tewerkstellingsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk GewestContactpersoon