Fr


Close
< TERUG NAAR DE LIJST

Com & Marketing: Coördinator publieksbetrokkenheid en acquisitie


  Temps plein   Directeur   Master   Dutch, English, French   Contrat permanent
Woensdag 24 November 2021


CONTEXT

Binnen de afdeling Communicatie en Fondsenwerving van Artsen zonder Grenzen (AZG) staat de coördinator Betrokkenheid en Acquisitie onder het directe lijnmanagement van de afdelingsdirecteur en geeft hij/zij leiding aan een team van 18 personen (+ 14 voltijdequivalenten Face to Face – F2F). Dat is onderverdeeld in drie afzonderlijke eenheden: Belangenbehartiging/Media/Positionering - Acquisitie - Directe dialoog. Hij/zij is verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de strategische doelstellingen om nieuwe doelgroepen aan te spreken, nieuwe donoren te werven om de financiële onafhankelijkheid van de organisatie te waarborgen en AzG in België vaste voet te geven door een sterke positionering te ontwikkelen.
 
 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 
 • Een strategisch actieplan (offline en online) opstellen, bestaande uit verschillende projecten en nieuwe initiatieven met duidelijk omschreven prestatie-indicatoren, om te voldoen aan de doelstelling om een nieuw publiek (van 8 tot 98 jaar) aan te spreken en nieuwe donoren te werven;
 • Ervoor zorgen dat een doelstelling van het werven van nieuwe prospects om te zetten in donoren wordt gehaald, om de financiële onafhankelijkheid van de organisatie te waarborgen;
 • De strategieën bepalen die AzG moet volgen om zichtbaar te blijven (op verschillende evenementen, in de media) en om in contact te komen met verschillende doelgroepen (via sociale netwerken) en hen te motiveren om ons te steunen, met name via directe dialoog (Face to Face – F2F, Door to Door – D2D, telemarketing);
 • Ervoor zorgen dat de standpunten van AzG in België naar behoren worden bepaald, bekend zijn bij het publiek en worden gericht aan de meest invloedrijke doelgroepen, of dat nu journalisten, politici of andere NGO's zijn;
 • Samen met de verschillende leden van haar team het effect van onze acties analyseren en ervoor zorgen dat deze zo nodig worden bijgestuurd om de gestelde doelen te bereiken;
 • Motiveert, superviseert en begeleidt een team van 18 personen, georganiseerd in drie eenheden, en zorgt voor een goed beheer van de (personele en financiële) middelen in een projectgerichte organisatie.
 

VERPLICHTINGEN

 
 • Diploma in bedrijfskunde of marketing met een specialisatie in fondsenwerving
 • Ten minste 5 jaar ervaring in een coördinerende en teammanagementfunctie
 • Sterke achtergrond in projectmanagement
 • Grondige kennis van het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor digitale betrokkenheid
 • Ervaring met marketingcampagnestrategie
 • Uitstekende kennis van de Belgische samenleving (media, institutioneel en politiek landschap)
 • Een gedegen ervaring in MSF of in de NGO- of non-profitsector
 • Uitstekende schrijfvaardigheden
 • Je bent flexibel en in staat u aan te passen aan het werktempo in een op noodsituaties gerichte organisatie
 • Je staat ervoor open om af en toe in het buitenland te werken en om AzG-projecten over de hele wereld te bezoeken
 • Vloeiend Frans en Nederlands en een uitstekende beheersing van het Engels
 

COMPETENTIES

 • Strategische visie ;
 • Planning en organisatie (uitvoering van strategisch plan en projectbeheer);
 • Creativiteit, initiatief en innovatie;
 • Leiderschap en teammanagement ;
 • Samenwerking en teamwork;
 • Resultaatgericht en kwaliteitsbewust.
  

VOORWAARDEN

 
 • Begindatum: Januari 2022
 • Soort contract: Vast, Voltijds (100%-
 • Standplaats: Brussel
 • Salaris volgens de salarisschaal van het hoofdkantoor van AzG-OCB - Hospitalisatieverzekering (DKV) - Pensioenplan - 100% terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer.
 • Naleving van de bestuurlijke waarden van de organisatie: Respect, Transparantie, Verantwoordingsplicht, Integriteit, Vertrouwen, Empowerment
 • Naleving van de verbintenissen inzake verantwoord gedrag
 
 
Uiterste datum voor indiening van kandidaturen: 5 december 2021
 

Hoe moet ik solliciteren?

 
CV en begeleidende brief te sturen naar Recruit-HQ-Communications@brussels.msf.org met als onderwerp "Sollicitatie voor Coördinator publieksbetrokkenheid en acquisitie".
 

Alleen met succesvolle kandidaten zal contact worden opgenomen.

 
AzG waardeert diversiteit en zet zich in voor een inclusieve werkomgeving. Wij verwelkomen sollicitaties van alle gekwalificeerde kandidaten, ongeacht hun handicap, geslachtsidentiteit, burgerlijke staat, ras, huidskleur of etnische en nationale afkomst, godsdienst of overtuiging, of seksuele geaardheid.
 
MSF geeft om uw privacy. Door uw sollicitatie in te dienen, stemt u in met het gebruik van uw persoonlijke gegevens door AzG. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid voor sollicitanten.

Solliciteren
Médecins Sans Frontières (MSF) / Artsen Zonder Grenzen (AZG)
Rue de l'arbre bénit 46

Artsen Zonder Grenzen (AZG) is een organisatie voor medische humanitaire hulp. In meer dan 60 landen brengen de teams van AzG hulp aan bevolkingsgroepen in nood en aan slachtoffers van oorlogshandelingen, zonder enig onderscheid naar afkomst, nationaliteit, godsdienst, levensbeschouwing of politiek.Contactpersoon
Gabrielle Lecornu
Recruit-HQ-Communications@brussels.msf.org
+32 (0)24 747 646