Fr
Close

Campaigns

Publicis zet Tiny in voor de Nationale Alzheimer Liga

Zondag 22 September 2019

Publicis zet Tiny in voor de Nationale Alzheimer Liga

Publicis maakte een sensibiliseringscampagne voor de Nationale Alzheimer Liga. Doelstelling: de ziekte uitleggen aan jongeren en tegelijk duidelijk maken dat de vereniging over een telefonische bijstandsdienst beschikt.

“De ziekte van Alzheimer is soms moeilijk te begrijpen, zeker voor kinderen”, aldus Kwint De Meyer, de CD van Publicis (die binnenkort naar DDB vertrekt). “Hoe leg je uit waarom opa je naam vergeet, of waarom oma niet meer weet wie je bent? Daarom schreef Publicis in samenwerking met Ligue Nationale Alzheimer Liga en Uitgeverij Casterman een kinderverhaal. Maar niet zomaar een.”
 
‘Tiny en haar verwarde opa’ is een speciale editie van Tiny over de ziekte van Alzheimer gebaseerd op waargebeurde verhalen van Alzheimer-patiënten. “Om de ziekte te kaderen bij kinderen, werd er nauw samengewerkt met kinderpsychologen en Alzheimer-specialisten”, zegt de CD. “En om trouw te blijven aan de iconische stijl van Tiny, werd er exclusief gewerkt met de originele beelden van de overleden bedenkers Marcel Marlier en Gijs Haag.”
 
‘Tiny en haar verwarde opa’ wil de ziekte bespreekbaar maken bij kinderen, hun ouders en grootouders. “Het leert kinderen om de symptomen van de ziekte te herkennen en geeft antwoorden op hun vragen”, aldus de Liga. “Maar vooral: het leert ze begrijpen dat hun grootouders nog steeds hun grootouders zijn. Wie nog vragen heeft over Alzheimer, of gewoon wil praten over de ziekte, kan terecht op de gratis hulplijn van de Ligue Nationale Alzheimer Liga: 0800 15 225.”
 
Het album is beschikbaar in beperkte oplage (5000 exemplaren) in elke landstaal op alzheimer.be/tiny. “Om traffic te genereren naar het platform hebben we een digitale affichagecampgne ontwikkeld, advertenties, postkaarten en natuurlijk een uitgebreid sociaal medialuik”, besluit Kwint De Meyer. “We zijn heel erkentelijk dat we een icoon als Tiny voor deze campagne mochten gebruiken. Ik maak dus van de gelegenheid gebruik om Casterman hartelijk te bedanken. De uitgeverij was meteen weg van het idee en heeft er alles aan gedaan om het concreet te maken. Onze dank gaat ook uit naar de Nationale Loterij vanwege de financiële steun.”


Assets :
Credits :