Fr
Close

Campaigns

ICF Next in alle vrijheid voor het DG Comm

Zondag 19 Mei 2019

ICF Next in alle vrijheid voor het DG Comm

ICF Next bedacht ‘The Shape’, een kortfilm in het kader van de ‘EUandME’ campagne van de Europese Unie. Doelstelling: burgers laten kennismaken met de kansen die ze krijgen binnen de hele Europese Unie: het recht om zonder discriminatie te leven de vrijheid om ook buiten de landsgrenzen te reizen, wonen en studeren, de steun aan nieuwkomers en de vrijheid van meningsuiting. ‘The Shape’ gaat over dat laatste punt.

“De vrije meningsuiting en vrij verkeer van informatie zijn de hoekstenen van het openbaar debat en de democratie”, aldus Babak Hosseiny, ECD van ICF Next en medebedenker van de campagne. “Nochtans kampt de vrije meningsuiting met belangrijke uitdagingen in Europa. Onverdraagzaamheid, populisme en extremisme sluipen in onze democratie. In die context en met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht, wil de EU dat jongeren zich bewust worden van het belang dat we onze ideeën kunnen uiten, of dat nu is via de kunst, de media of eender welk ander domein.”
 
Om dat doel te bereiken bedachten de creatief en zijn deputy creative director, Philip Schiebold, ‘The Shape’. Deze kortfilm herinnert de jongeren eraan dat de vrije meningsuiting een van de basiswaarden binnen Europa is; die wordt weliswaar verdedigd en gegarandeerd binnen de EU, maar wordt ook bedreigd. “De film toont dat de EU-waarden niet enkel de hoeksteen zijn van de democratie, maar ook onder ieders verantwoordelijkheid vallen”, aldus het duo. “Ze kunnen enkel bestaan als ze gedragen worden door de grote meerderheid van de burgers.”
 
‘The Shape’ werd geregisseerd door de zoals altijd zeer geïnspireerde Jaco Van Dormael in een productie van Hamlet. De productie vertelt het verhaal van de vrije meningsuiting die bedreigd wordt door een onrustwekkende zwarte wolk. Dankzij deze metaforische dreiging hoeft de film niemand met de vinger te wijzen, maar lkan hij toch een sterke en visueel intrigerende boodschap doorgeven. “De fictieve kortfilm maakt het mogelijk de boodschappen op een emotionele manier door te geven en rijke personages te scheppen”, aldus de ECD. “Die vertegenwoordigen de doelgroep en vergemakkelijken de identificatie. Het is een vorm van storytelling die in de smaak valt bij jongeren, want het is kort en beklijvend; het genre wordt nog sterker gesmaakt als het gemaakt wordt door bekende cineasten.”
 
‘The Shade’ werd gereleast ter gelegenheid van het Brussels Short Film Festival. Na de uitzending werd op het podium een interview gehouden met de regisseur en onze twee creatieven.
 
De spot werd bij zijn release ondersteund door een campagne in meerdere Europese landen, vanwege de doelgroep vooral online, meer bepaald via YouTube, Instagram en Facebook. Daar zijn vooral trailers van de kortfilm te zien, alsook geanimeerde gifs die doorverwijzen naar europa.eu/EUandME, de officiële campagnesite. Ook het DG Comm droeg zijn steentje bij via zijn sociale media, met onder andere het YouTube-kanaal EUtube.


Assets :
Credits :
 • Client : European Union, DG COMM
 • Contact : Carolien Peeters, Grega Jug
 • Agency : ICF Next (part of KOMMITMENT)
 • CD : Babak Hosseiny
 • CD : Philip Schiebold
 • Creation : Babak Hosseiny
 • Creation : Philip Schiebold
 • Strategy : Geert Stox
 • Account & PM Team : Tu Anh Ha, Kristine Smukste
 • Agency Executive Producer : Stéphanie Deleuze
 • Film Production Company : Hamlet
 • Director : Jaco Van Dormael
 • Poem : Paul Eluard
 • Producer : Thomas Hofman
 • DOP : Grimm Vandekerckhove
 • Music : Gregory Caron
 • VFX Company : Divide