Fr
Close

02/09/18

Brunch

Edito

Digitale reclame stelt pertinentie bereik in vraag, door Fred Bouchar (MM)

 
“Ik vind die CIM-cijfers niet geloofwaardig. In het onderzoekspanel is de actieve bevolking ondervertegenwoordigd in Brussel (…). Er zou een derde minder zijn. Dat is niet geloofwaardig”, aldus Jean-Paul Philippot in L’Echo van 30 augustus. Hij heeft het natuurlijk over de nieuwe CIM RAM-studie. Enkele jaren geleden zou dit soort verklaringen tot een stortvloed aan reacties. Onze oudere lezers herinneren zich vast de homerische disputen tussen de Var, RMB en IP tijdens de begindagen van de Radiostudie bij het CIM. Vandaag bleef het muisstil: de uitspraak van de RTBF-baas wekte geen enkele reactie. Een teken des tijds?
 
Jean-Paul Philippot verwees natuurlijk naar de recent veranderde methodologie van de radiostudie, en niet naar het onderzoek op zich, noch naar het CIM als instituut. Iedereen is het erover eens dat de methodologische veranderingen niet neutraal zijn (kijk maar naar de analyses van Space hier en hier). En geen enkel zinnig persoon zou het bestaan van de tripartite in vraag durven stellen. Alhoewel.
 
In deze tijden van real time reclame, data driven campagnes, programmatic, enzovoort, kunnen we ons met betrekking tot de traditionele media afvragen of hun bereikmetingen en de bijhorende commercialisering van hun reclame, niet stilaan voorbijgestreefd geraken.
 
“Bereik is een begrip dat niet meer relevant is. Het dient nog slechts als een deel van de verzilvering”, stond in de interessante studie die BearingPoint uitvoerde op vraag van het Franse ministerie van Cultuur (‘Médias et publicité en ligne: Transfert de valeurs et nouvelles pratiques’). Een onderzoek dat niet alleen interessant maar ook enigszins beangstigend is, want het stelt dat de Franse pers sinds het begin van de jaren 2000 71% (!) van zijn reclame-inkomsten verloren zou zijn, waardoor het marktaandeel in de reclamebestedingen van 45% in 2000 zakte naar 15% vandaag.
 
BearingPoint stelt dat de internetreclame “de waardenpropositie” heeft doen evolueren ten koste van de historische spelers. Digitale reclame is een datamarkt geworden. Ze onderscheidt zich van de historische media door een ‘eindeloos’ en ‘moduleerbaar’ aanbod. Enerzijds kan een digitale inventaris, in tegenstelling tot de programmaroosters op radio en tv of de inhoud van een magazine of krant, altijd uitgebreid worden. Anderzijds kunnen audiovisuele en persregies enkel de hypothese van een bepaald bereik verkopen; digitale regies kunnen contact met het bereik garanderen, door de duur van een campagne aan te passen.
 
“Terwijl de historische spelers het gewend waren beperkte en tijdelijk bepaalde ruimten te commercialiseren (die op een bepaalde dag binnen een bepaalde redactionele context verspreid werden) op basis van een hypothetisch te bereiken publiek berekend aan de hand van panels, bieden de digitale producten een nieuw model”, aldus de auteurs van het rapport. “De marktwaarde hangt niet meer af van de plaatsing binnen een bepaalde context en naargelang een bepaald moment, maar wordt bepaald door het bereiken van een doelgroep, die gedefinieerd wordt door een stel gegevens.”
 
Samengevat, de manier waarop de reclame verkocht wordt, is niet meer gebaseerd op een basistarief, maar hanteert een variabel prijsbeleid naargelang de te bereiken doelgroep met als parameters het volume en de duur.

Interview

Laura Moerkerken en Fabien Bruyneel (Zigt): "Ons enig contract is een contract van vertrouwen"

Zigt dat sinds dit jaar lid is van de UMA, start een corporate communicatiecampagne. Doelstelling: hun unieke positionering als volledig onafhankelijke media-adviseurs in de verf zetten. Laura Moerkerken (Managing Director) en Fabien Bruyneel (Media Director) geven tekst en uitleg bij hun mantra ‘Freedom of Media’.

Op jullie site presenteren jullie een handvest dat na nadruk legt op wat jullie handelsmerk is – media-advies dat los staat van de aankoop – en jullie positionering als “alternatief voor de voornaamste bureaus”. Hoe vertaalt zich dat in jullie businessmodel?
Laura Moerkerken:
De basisidee in onze filosofie is dat je om adverteerders objectief media-advies te kunnen geven geen geld kan verdienen op de media die je aanraadt. Daarom laten we ons uitsluitend betalen voor de toegevoegde waarde die we leveren, door de vraagstukken waarmee adverteerders geconfronteerd worden op te lossen. Bij ons staat het media-advies dus volledig los van de aankoop. Met onze visie willen we een alternatief voor de traditionele mediabureaus bieden en de kritische marketeer aanspreken. Verder omvat ons dienstenpakket dezelfde activiteiten als in een ‘gewoon’ mediabureau, dus planning, buying, research, strategie, enzovoort.

Jullie nemen met andere woorden geen percent op de aangekochte mediaruimte bij de regies. Hoe worden jullie dan betaald voor je diensten?
Fabien Bruyneel:
We werken op basis van een uurtarief dat we op voorhand proberen in te schatten. Dat heeft het grote voordeel dat we volledig onafhankelijk en vrij kunnen oordelen, omdat ons inkomen niet afhangt van de hoeveelheid al dan niet aangekochte mediaruimte. De marketingdoelstelling van de adverteerder staat centraal. Het is onze taak om de centen van de adverteerder op de best mogelijke manier te investeren. Onze eigen centen verdienen we met onze prestaties voor de klanten en niet dankzij de regies. Dat is een heel gezonde en transparante werkwijze.

LM: Er worden geen afspraken over een te behalen volume aan investeringen in een bepaald medium gemaakt. Als we bijvoorbeeld vinden dat een merk minder tv moeten doen en meer instore, kunnen we dat adviseren, omdat we niet gebonden zijn aan een bepaald afgesproken volume bij de regies.

Jullie benadrukken verder dat je niet met contractuele verplichtingen werkt. Wat bedoelen jullie daar precies mee?
FB:
Ons contract is een contract van vertrouwen. We geven alles wat we kunnen en moeten onszelf elke dag opnieuw bewijzen. Klanten kunnen indien gewenst ook met deeltrajecten bij ons komen aankloppen, bijvoorbeeld enkel voor de strategie of de aankoop. In de praktijk schakelen de meeste klanten ons op alle onderdelen in.

Jullie schuiven jullie Benelux-aanwezigheid naar voren als troef. Voor welke klanten werken jullie in deze landen?
LM:
Onder andere voor LG en Coolblue. Voor hen beheren we de strategie, planning en inkoop. We zien dat veel beslissingen op Benelux-niveau genomen worden en daar kunnen we onze klanten teams perfect op aanpassen.

FB: We hebben een kantoor in Amsterdam met 60 medewerkers en hier in België zijn we met tien. We werken zeer nauw samen, gaan geregeld bij elkaar langs ook. Die mixiteit is verrijkend en zorgt ervoor dat klanten het hele plaatje kunnen begrijpen. Zo helpen we bijvoorbeeld Nederlandse klanten met het begrijpen van cultuurverschillen.

Jullie staan naar verluidt ook zeer kritisch tegenover pitches?
FB:
Inderdaad. Er zijn er veel te veel en ze zijn zeer tijdrovend. Dat weegt op de business en ook op het bureau. Bovendien willen we ons businessmodel niet in een Excel-file steken. Dat is niet meer van deze tijd. En toch blijven adverteerders, ook al beweren ze op zoek te zijn naar een innoverende aanpak, vragen naar Excel-files om zich een oordeel te vormen.

LM: Dat belet echter niet dat we onze kansen verdedigen als we een uitdagende pitch zien.

Zigt heeft ook een eigen studio? Wat doet die dan?
FB:
Die is bedoeld om op vraag van de klanten zo snel mogelijk materiaal te kunnen aanpassen en aldus kort op de bal te kunnen spelen. Het is vooral een technische activiteit die ervoor zorgt dat we een totaalpakket van diensten kunnen aanbieden. Maar het concept komt altijd van het creatief bureau; we werken dan ook heel nauw met hen samen.

In 2017 realiseerden jullie een billing van 15,7 miljoen. Hebben jullie enig Zigt op wat 2018 brengen zal?
LM:
Billing is hier in huis geen doel op zich en de inkoop is in ons geval geen factor die iets zegt over hoe groot we zijn. We volgen dat niet zo op, we zijn een winstgevend bureau en we groeien. We geloven in ons vak, in de schoonheid van ons vak ook.

Filip Lemaitre (The Silver Ones): "Vijftigers en zestigers hangen aan de elastiek van de jongerencultuur tot hij springt"

50-plussers zijn hot en 50 is het nieuwe dertig. We leven immers langer en beter. Als je ons niet meteen gelooft, moet je maar eens met Filip Lemaitre gaan praten. De man die in een vorig leven mee aan de wieg stond van het jongerentrendbureau Trendwolves, creëerde anderhalf jaar geleden het research- en consultancyplatform The Silver Ones. Dat wil bedrijven inzicht verschaffen in de gelijknamige doelgroep. Hij bundelde zijn bevindingen zopas in een boek dat dezelfde naam meekreeg.

Kun je eerst even vertellen waarom je je in de leefwereld van de 50-plussers wilde verdiepen?
Om te beginnen behoor ik zelf tot deze generatie (lacht). Tijdens mijn carrière heb ik vastgesteld dat het segment van de 50-plussers een onontgonnen markt is, niet alleen in de marketing, maar ook in het aanbod van producten en diensten. Verder heb ik ook gemerkt dat er vandaag geen senioren meer zijn, toch niet voor hun zeventigste. Daarmee bedoel ik dat de term totaal niet meer past bij de levensstijl van vijftigers, zestigers en met uitbreiding meer en meer zeventigers. De clichés die dit oproept, sluiten bij geen enkele realiteit aan. Om me in deze materie te verdiepen, ben ik beginnen bloggen, onder andere op Route50plus.be. Aldus wilde ik die vooroordelen zoveel mogelijk doorprikken. De verzamelde bevindingen hebben geleid tot mijn boek The Silver Ones, met daarin een aantal do’s en don’ts voor 50+ marketing.

Wat voor inzichten heb je zoal kunnen verzamelen?
Om te beginnen dwingt onze huidige samenleving ons om af te stappen van stug in generaties denken. Er spelen zoveel andere factoren dan de leeftijd in iemands gedrag en perceptie. Ook de opleiding, gezins- of professionele situatie, sociale en culturele achtergrond bepalen hoe oud of jong iemand zich gedraagt.

Los daarvan is het duidelijk dat we steeds langer en steeds langer beter leven. Vandaag is 60 of 65 zijn niet hetzelfde als in 1960. Vroeger waren er drie levensfasen: leren, werken en eenmaal je oud was rusten. Dat klopt vandaag niet meer. Er zijn nu vier fasen in een mensenleven. Daarmee bedoel ik dat mensen zichzelf op steeds latere leeftijd als oud beschouwen. Zo rond hun 70ste beginnen ze akkoord te gaan met de idee dat ze senior zijn. Vrouwen trouwens iets later dan mannen, net als mensen die digitaal actief zijn en die zich ook later senior willen laten noemen dan wie dit niet is. Dat is een interessant inzicht voor de babyboomers en de oudste Generatie X-groep.

Je ziet ook dat de verschillen tussen de leeftijdssegmenten vervagen, omdat lifestyle steeds meer generaties overstijgt. Dat komt onder andere doordat babyboomers zo lang mogelijk proberen om zich jong te blijven gedragen en dus het gedrag van de jongere generaties overnemen. Vijftigers en zestigers hangen aan de elastiek van de jongerencultuur tot hij springt. Dan mag je hen ook senior noemen.

In welk opzicht is die vaststelling belangrijk voor marketeers?
Deze mensen – die ik silver ones heb genoemd om ze als doelgroep een naam te geven en dus te identificeren - worden momenteel niet bediend en vormen dus een nieuw publiek dat niet alleen bruist van de energie, maar vaak over heel wat middelen beschikt. Voor hen kunnen nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden die vandaag nog niet bestaan.

In het boek behandel ik de kwestie in twee delen. Het eerste deel schept inzicht in het verleden en het heden van de huidige vijftigplusser. Een kwestie van deze nieuwe consument beter te leren kennen. In het tweede deel reik ik dan een aantal pistes aan waarmee marketeers maar ook product- en service designers aan de slag kunnen.

Shoot ahead!
Zodra je 50 wordt, groeien je tenen met 5 cm. Vanaf dan is elke verwijzing naar de leeftijd uit den boze. Het komt erop aan meerwaarde te ontwikkelen voor een leeftijdloze samenleving, vanuit ‘design for all’. Zo moet niemand zich gestigmatiseerd voelen. Er zijn merken die dat al bijzonder goed doen, zoals de iPhone of Ikea bijvoorbeeld. Beide spreken alle leeftijden aan. Elke iPhone-gebruiker kan zijn telefoon zo instellen dat die precies op zijn maat werd ontwikkeld. Ikea stelt een zelfde meubel in drie of vier verschillende opstellingen voor zodat het telkens een andere consument aanspreekt en dus ook silver ones.

Je hebt het ook over de waarde van nostalgie.
Wel ja, hoe ouder je wordt, hoe nostalgischer je wordt. Daarom is het voor merken interessant om moodboards te maken van de jeugdjaren van deze nieuwe generatie vijftigers en zestigers. Muziek katapulteert hen terug in de tijd. Goede reclame schakelt het rationele brein uit en nostalgie kan daarbij helpen. Mercedes deed dat uitstekend met zijn ‘Built to be wild’ campagne op de tonen van  ‘Born to Be Wild’ uit de film ‘Easy Rider’ (1969). En wie koopt nu vooral dit soort auto’s? Juist!

Een niet onbelangrijk onderscheid voor marketeers als het om 50-plussers gaat, lijkt me hun mediaconsumptie. Die verschilt toch wel enigszins van die van de jongeren, of vergis ik me?
Als je kijkt naar de groep silver ones, zal je inderdaad vaststellen dat ze door de band nog televisie kijken op een tv-toestel en dat zenders nog hun curerende functie hebben, iets wat bij jongeren totaal aan het verdwijnen is: zij hebben intussen andere platformen die hun mediakeuzes bepalen. Maar toch zullen ook silver ones geleidelijk hun mediaverbruik aanpassen. Dat die verschuiving er aankomt, blijkt onder andere uit de plannen van Netflix om ook de 50- en 60-plussers te bereiken. In dat verband is het bijvoorbeeld belangrijk dat de keuze niet te groot wordt en dat het platform die rol van curator opneemt.

The Silver Ones is verschenen bij uitgeverij Pelckmans. Filip Lemaître vertrekt met zijn boek on Tour en bespreekt met een aantal experts items uit zijn boek. Je ontdekt de video’s hier.

Speaker's Corner

Data en creativiteit hoeven niet als Erdogan en Trump tegenover elkaar te staan, door Jochen Sablon (Client Services Director, AdSomeNoise)

Laten we een kat een kat noemen. De term ‘data’ schrikt af. Adverteerders denken meteen aan databases, aan technische toestanden of aan GDPR. Of aan alle drie tegelijk. En creatieven zetten het meteen op een lopen.
 
Het is dus eenvoudiger om een Tesla de ruimte in te sturen dan om uit te leggen dat 1 + 1 in het geval van data en creativiteit 3 is. Maar laat ik toch maar een poging wagen…
 
En wat beter dan voorbeelden kunnen een stelling aantonen? Zo hebben de mannen van Mediamonks (tegenwoordig bekend als het nieuwe speeltje van Sir Martin Sorrell) een YouTube-campagne gemaakt voor de nieuwe reeks van Narcos op Netflix. Op basis van de inhoud van het gezochte YT-filmpje werd de pre-roll video aangepast om maximaal in te spelen op de interesses van de surfer. In zoverre dat er maar liefst 1,4 miljoen variaties waren. Allemaal in real time.
 
Een tweede voorbeeldje komt uit eigen stal (ik kom er tenminste eerlijk voor uit). Carglass merkte dat prospecten bij het maken van een afspraak online heel vaak afhaakten wanneer de ‘moeilijke’ vragen eraan kwamen: wat is de naam van de verzekeringsmaatschappij? Wat is de naam van de leasingmaatschappij? Of zelfs… wat is de nummerplaat van de wagen?
 
Van die afgehaakte prospecten klanten maken deden we via remarketing. Wie afgehaakt had, kreeg tijdens het surfen banners van Carglass te zien waarbij het model van de wagen van de prospect werd getoond en ook de copy was aangepast aan wat de prospect op de Carglass-site al had ingegeven.
 
Het kan dus, ervoor zorgen dat data en creativiteit niet als Erdogan en Donald Trump lijnrecht tegenover elkaar staan. En het levert wat op. Onze Carglass-case bewijst het. En hoeft trouwens niet enkel remarketing te zijn, data kan in elke fase een verschil maken. In het geval van Carglass is de creativiteit heel erg toegepast om tot een conversie te komen. In campagnes met andere doelen kan data op een bredere creatieve manier gebruikt worden om bijvoorbeeld bepaalde boodschappen in de markt te zetten.
 
Stel dat ik u ondertussen heb overtuigd van het nut van het samenspel tussen data en creatviteit (want het staat natuurlijk buiten kijf dat een goed creatief idee nog steeds relevant en krachtig is), dan stelt u zich natuurlijk de volgende vraag: ‘ja maar, hoe krijg ik dit voor elkaar?’
 
Terechte vraag. Om het te doen slagen heb je de medewerking van technische en marketingmensen nodig. En daar loopt het vaak fout. Datamensen en creatieve mensen lijken wel van een andere planeet te komen. Het lijkt wel alsof ze een andere taal spreken, alsof ze elkaar niet willen verstaan.
 
Mijn gouden raad: zorg voor een ‘bemiddelaar’. Iemand die beide ‘talen’ spreekt (of op z’n minst begrijpt). Dat kan de CTO (Chief Technology Officer) zijn, een entiteit die opereert tussen marketing en IT, of een bureau dat die rol vanuit zijn eigenheid kan opnemen. Wij hameren er bijvoorbeeld hard op om bij aanvang van een dergelijk project een workshop te doen om samen de vinger op de wonde te leggen.
 
Wanneer die bemiddelaar ownership heeft, is de knoop vaak sneller dan gedacht ontward. Misschien is het dat wat Erdogan en Trump momenteel wat ontbreekt…

Digitale transformatie: struisvogelpolitiek bij onze kmo's?, door François Bryssinck (CEO, Megabyte)

Afgelopen juni voerde Megabyte een studie uit over de houding van kmo’s met betrekking tot de digitale transformatie. Onlineverkoop, aanwezigheid op sociale netwerken, GDPR, samenwerkingstools of telewerken, stuk voor stuk zijn het nieuwigheden waar bedrijven snel hun voordeel mee doen. We wilden dus kijken wat de situatie op de markt is, en nagaan of onze ondernemers mee zijn met de verschillende innovaties die hun processen optimaliseren en dus hun business boosten.

Zo konden we vaststellen dat meer dan 50% van onze klanten erkende interesse te hebben of te investeren in procesautomatisatie. Driekwart is zelfs van mening dat artificiële intelligentie (AI) op korte termijn een reële impact op hun zaken zal hebben. Dit neemt niet weg dat we, als we naar het terrein kijken, een zekere apathie vaststellen tegenover de digitale transformatie.

Wat conformiteit met de wetgeving betreft, zegt minder dan een derde van de bevraagde kmo’s volledig in orde te zijn met de GDPR-regels, die nochtans verplicht zijn sinds afgelopen mei. Omgekeerd geeft een kmo op vijf toe hiervoor nog niets ondernomen te hebben. Hoewel dit een alarmerende tendens is, willen we toch ook de bewustwording bij onze ondernemingen onderstrepen, die de ambitie hebben – of al begonnen zijn – om hier verandering in te brengen.
 
Kijken we naar het gebruik van samenwerkingstools zoals Skype, SharePoint of andere CRM-pakketten, dan verklaart 25% van onze kmo’s hier geen gebruik van te maken. Verder maakt een bedrijf op vijf geen gebruik van de Cloud om zijn gegevens op te slaan, en moeten we, in een tijd waarin veel werknemers en werkzoekenden dromen van meer flexibiliteit op de werkvloer, verrassend genoeg vaststellen dat 30% van de kmo’s helemaal niet aan telewerken denkt voor zijn personeel.
 
Onze studie peilde ook naar de websites en het onlinegedrag van onze kmo’s. Daaruit komt naar voren dat slechts 6% van de onderzochte kmo's een online verkoopplatform heeft, terwijl meer dan 50% zijn website voornamelijk als etalage beschouwt… Dit lijkt enigszins tegenstrijdig, wetende dat slechts 20% van hen uiteindelijk leads ontvangt via zijn website, en dat voor bijna 20% van alle ondervraagden die website bovendien geen doorlopend beheer vereist.
 
Als het over marketing en promotie gaat, zegt 20% niet aanwezig te zijn op sociale media en helemaal niet op de hoogte te zijn van wat er online gezegd wordt over zijn bedrijf. Van de meerderheid die wel de stap gezet heeft, is slechts 30% er echt actief mee bezig, en dat voornamelijk op Facebook en LinkedIn, veruit de meest populaire kanalen, gevolgd door Twitter.
 
Promotie en blootstelling vereisen natuurlijk ook beveiliging. Wat cybersecurity betreft, is het een geruststelling te weten dat de meerderheid (66%) van onze kmo’s zich voldoende beschermd acht.
 
Om hun resultaten te analyseren, ten slotte, doen onze kmo’s enerzijds beroep op de oplossingen van hun boekhouder (48%) en anderzijds op Business Intelligence tools (28%). Dat gezegd zijnde verklaart meer dan 1 op 2 ondernemers strategische beslissingen te nemen op basis van Excelsheets: een klassieke tool, die nog steeds zijn waarde heeft en de pragmatische aanpak van onze Belgische ondernemingen benadrukt.
 
De digitale transformatie is een must voor elk bedrijf om zowel agility als duurzaamheid in de tijd te garanderen. Ondanks de soms grote lacunes die onze enquête aan het licht bracht, onthouden we een enkele terugkerende statistiek die even positief als hoopgevend is: het aanzienlijk percentage van onze klanten dat zich bewust is van het probleem, en beter wil doen. In het geval van deze enquête geeft de grote meerderheid van onze kmo’s blijk van luciditeit, en ook al zijn ze geen pioniers in de digitale revolutie, ze zijn absoluut klaar om mee te evolueren richting meer digitalisering.

Campaign of the week

mortierbrigade/Bike for Brussels in het zadel voor '#BlijvenTrappen'

Tijdens de lockdown lieten de Brusselaars hun auto massaal aan de kant en pakten de fiets. Een goede gewoonte die ze best zouden houden. Daarom startte Brussels Mobility in samenwerking met mortierbrigade de campagne ‘#BlijvenTrappen’.


“Sinds de start van de lockdown is er veel minder verkeer in Brussel en is het er aangenaam fietsen”, aldus Bike for Brussels, een initiatief van Brussels Mobility dat alle Brusselaars in het zadel wil krijgen. “Er is 42% minder verkeer en het aantal verplaatsingen per fiets neemt toe. Die goede gewoonten wil Brussels Mobility in stand houden, ook na de lockdown. Daarom stuurt het initiatief de Brusselaars motiverende en positieve boodschappen.”
 
Die zijn te zien op diverse strategische plaatsen in de stad en online. Een radioluik maakt het geheel compleet, met een ode aan iedereen die actief meegeholpen heeft om de stad gezonder te maken door de fiets te nemen.
 
“Het concept van #BlijvenTrappen gaat verder dan een communicatiecampagne alleen”, aldus Joost Berends, executive creative director en partner bij mortierbrigade. “De doelstelling is te vermijden dat de stad opeens opnieuw dichtslibt na de lockdown en de Brusselaars helpen om bij te dragen aan het Good Move-plan dat het doorgaand verkeer met 34% wil beperken en het gebruik van de fiets verviervoudigen tegen 2030. Dat begint met de 40 km fietspaden die uitgebreid werden.”
 
“#BlijvenTrappen is ook ruim vertegenwoordigd op de sociale media. Alles verwijst door naar de site bike.brussels, waar fietsfans alle nuttige tips vinden om hun ijzeren ros van stal te halen, met alle nodige voorzorgen voor de periode na de lockdown.”

Assets :
Credits :
 • Client : Brussels Mobiliteit – Bike For Brussels
 • Contacts : Sofie Walschap, Véronique Dehasque, Pedro Dos Santos
 • Agency : MORTIERBRIGADE
 • CD : Jens Mortier
 • CD : Joost Berends
 • CD : Philippe De Ceuster
 • Creation : Kato Vochten
 • Creation : Adriaan De Laender
 • Strategy : Philippe Gerin
 • Producer : Tuyen Pham
 • PR Manager : Anne-Cécile Collignon
 • Social Media Creative : Tom Baetens
 • Digital Project Manager : Shaina Vanderplancke
 • Design : Kaatje Schreurs
 • Cros Media Designer/DTP : Sophie Bayeul
 • Radio Production Company : Raygun

Milky Way

De creatieve actualiteit van juli en augustus gezien door de redactie en haar gastDe creatieve actualiteit van juli en augustus gezien door de redactie en haar gast

Louis Roba & Alex Grevesse (20something) : « Ergens op een verlaten strand, tussen de schelpen, een portie reclame. De zomer is een oneerlijk seizoen. Sommigen ontspannen op het strand van Rio de Jardino, anderen hebben zoveel zin in frietjes dat ze zich laten repatriëren. Er zijn er nog die gaan kayakken in Zweden, terwijl wij het al een hele krachttoer vinden om met de duim omhoog tot in de dichtstbijzijnde drive-in ter geraken. Veel volk in de musea. Misschien dat toeristen graag schilderijen met blote mensen zien? Wij drinken liever een pint op duik (goed beschut tegen de meeuwen). Wellicht een 0% voor Louis die op zijn lijn let. »


  BartDamFredGrietInvitéSerge
BBDO/Scarlet : "Waarom meer betalen ?" --
LDV United/Het Nieuwsblad : "Het Nieuwsblad geeft de verkiezingen kleur" -
DDB/StuBru : "Mobiele Maandag" -
TBWA/BASE : "Data Doggybag Man" -
Wunderman Antwerp/Lunch Garden : "Deliveroo" -
TBWA/Brussels Airlines : "Belgicus Migratum" -
Publicis aan de lijn met Orange -
TBWA/Telenet : 'Over sommige secondes geraak je nooit uitgepraat' -
De Vloer/Super 8 : "Lekker Onverwacht" -
Happiness/Quick : "Drive-In Lifters" -
Bowling met meesterlijke hand voor Toerisme Vlaanderen -
Happiness/Carlsberg 0,0% : "Probably the best product placement" -
TBWA/Delhaize : "Junk Fruit" -
FamousGrey/Volvo : "Testdrive The Commercial - The sequel" -
Happiness/BeTV : "the Wall" -
LDV United/Devos & Lemmens : "Hete groetjes" -
Prophets/Audi : "Audi e-xperience" -
Leo Burnett/Samusocial : "N'attendez pas l'hiver..." -
TBWA/Telenet : "The Good Flow van de Rode Duivels" -
Bonka Circus/VSV : "Lange rit ?" -
Lucy/Brightfish : "Kopvoeter" -
​FamousGrey begeleidt ludieke actie voor Lutosa -
Boondoggle/Defensie : "Defensie 2018 - Respect voor het verleden, vertrouwen in de toekomst." -
DDB/Bol.com : "Mixed stories" -
DDB/bpost banque : "Sh*t" -
Zoom

Seen from Space: CIM Radio/CIM RAM door de groothoeklens

10 jaar cijfers over de radioconsumptie. Uit dit helikopterbeeld blijkt hoe voorbeeldig stabiel dit medium wel is. Dat geldt des te meer in Vlaanderen, want sinds 2011 daalde de penetratie van de radio licht in Franstalig België. Ook de luisterduur bleef constant tot vorig jaar. Met de Radio Audience Measurement (RAM) van 2018 is er duidelijk wel iets veranderd. De penetratie van het medium zoals weergegeven door de studie is gevoelig toegenomen in vergelijking tot het recente verleden, in beide gewesten.

Tegelijk daalt de luisterduur gevoelig; er is sprake van een kwartier minder in vergelijking met vroeger. Kortom, de methodologische veranderingen aan de radiostudie zijn niet zonder impact. Ter herinnering, ze betreffen zowel de wervingsmethoden van de respondenten als de vorm van de luisterdagboeken (zie elders), een dragen ongetwijfeld bij tot een wijziging van het imago van de radio als medium.

Seen from Space: CIM Radio - Internet in & out

Het effect is niet mechanisch, maar de parallel stemt toch tot nadenken. Tot vorig jaar berustte de bereikmeting vrij systematisch op een mix van bronnen, vooral via papieren luisterdagboeken. Iets minder dan 80% werd verzameld via de oude vertrouwde methode van de potloodkruisjes. Met de nieuwe formule Radio Audience Measurement is er een straffe transitie: het percentage online ingevulde dagboeken stijgt van 22 naar 49%.

Als we naar de resultaten kijken, zien we dat het luisteren naar de radio via het internet ook toeneemt, niet in dezelfde proportie, maar toch aanzienlijk! Verder zijn ook alle minder klassieke manieren om naar de radio te luisteren (telefoon, wifi, tablet) veel belangrijker geworden in de studie van 2018. We komen hier nog op terug, maar het illustreert in elk geval het belang van de gebruikte methodes om de meting te construeren.

MM’s Choice

MediaCom en Space verwelkomen Adidas en Reebok

Het is officieel. Zoals we begin juli aankondigden en in het kader van zijn ‘Create the New’ merkstartegie gaat Adidas voor het eerst in zijn geschiedenis al zijn mediabudgetten consolideren bij een enkel bureau: MediaCom (en dus ook Space in België, voor het buying gedeelte).

Deze holistische aanpak zal zich concentreren rond drie strategische assen: ‘Speed’ (de implementatiesnelheid), ‘Cities’ (met vooral aandacht voor de grote hoofdsteden) en ‘Open source’ (digital en innovation). Het partnerschap met MediaCom begint in september. Reebok valt ook onder de package.

Var investeert in data driven marketing via overname 'Predicube'

Op 29 augustus 2018 nam Var 100% van de aandelen van Predicube over van de oprichters. Predicube werd in 2014 opgericht als spin-off van de Universiteit Antwerpen (UA) en imec en ontwikkelde samen met hen een uniek IP- en data-analyse platform dat adverteerders helpt om online campagnes te optimaliseren. Daarnaast geeft het adverteerders ook krachtige inzichten over hun klanten dankzij de technologie.
 
Saskia Schatteman (CEO Var): “Data driven marketing wint gestaag aan belang. Door de acquisitie van Predicube versterkt Var haar expertise met een uniek IP en een team van ‘proven successful’ data engineers. We zijn dan ook verheugd de expertise van Predicube te kunnen aanbieden om adverteerders nog beter te helpen om de return on investment (ROI) van hun communicatiecampagnes te verhogen.”

DOOH: Outsight in programmatic modus op de schermen van MMD/On Air Media

De onafhankelijke OOH-specialist Outsight meldt een Belgische primeur inzake programmatic buying voor DOOH. Voor Nissan en Innocent, twee van zijn klanten, ontwikkelde het bureau campagnes via een volledig geautomatiseerde keten. Ze werden volledig gereserveerd en samengesteld op de DSP van OutMoove voor uitzending op de digitale schermen van de Esso-stations en Maes, met de actieve steun van de MMD-uitbater en zijn regiepartner On Air Media.

“MMD/On Air Media biedt voortaan het volledige gamma digitale schermen (500, nvdr) via een SSP-platform, zodat de buyers alle voordelen van programmatic buying in de praktijk kunnen brengen, wat uitgestelde uitzending betreft, maar ook door visuals af te wisselen op basis van meerdere externe gegevensbronnen bijvoorbeeld”, aldus Jos van Campenhout, de CEO van Outsight.

Brightfish herziet zijn structuur

Brightfish maakte gisteren zijn nieuwe structuur bekend. De belangrijkste wijziging in de organisatie is dat alle nationale sales activiteiten binnen één coherente structuur zullen worden ondergebracht. De nationale sales managers Mieke Pareit, Johan Nelemans, Kim Temmerman en Katrien Weyts zullen hierbij rechtstreeks rapporteren aan Patrick Van Dijck, Managing Director. Ook Geneviève Rousseau, verantwoordelijk voor Outdoor & Digital Signage zal aan hem rapporteren. Als gevolg van deze verandering verdwijnt de functie van Thierry Jourquin, Commercial Director en wordt hij niet vervangen. Het lokale sales departement blijft ongewijzigd aangestuurd door Jurgen Cappuyns, Director Local Sales.
 
Binnen het Management Team neemt Philippe Adam Leenaerdt, Director Business Development, een bijkomende rol op zich als verantwoordelijke voor de verdere uitbouw van de relaties met de bioscoopexploitanten.
 
Patrick Van Dijck (foto): “We werken al een tijd aan de optimalisatie van onze organisatie. Het samenbrengen van de verschillende verkoopskanalen in één nationaal team en een sterke focus op technische en creatieve ondersteuning moeten ons toelaten ons aanbod beter af te stemmen op de noden van onze klanten. Daarnaast willen we ook gerichter samenwerken met de bioscoopexploitanten zelf, zodat projecten als Cinevox of de BNP Paribas Fortis Film Days een unieke meerwaarde voor de bioscoopsector blijven brengen.”

AMV BBDO toont Elton John voor Snickers

Hoe meesterlijk ook Elton John zijn stem al meer dan een halve eeuw gebruikt, hij heeft niet de flow van een rapper. Dat blijkt uit de nieuwste spot in de Snickers-saga ‘You're not you when you're hungry’. Daarin mist de Amerikaanse rapper Boogie zijn battle door ‘Don’t go breaking my heart’ in te zetten. De spot werd bedacht door AMV BBDO voor de Britse en de Amerikaanse markt, in een regie van Andreas Nilsson en een productie van Biscuit Filmworks.


Afterwork